Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Szanowni mieszkańcy Gminy Winnica, przed nami kolejny nabór wniosków do projektu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica” w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj więcej...

ZNALEZIONO PSA, ZAGINĄŁ KOMUŚ?... SZUKA KTOŚ?

Pies

Poszukujemy Właściciela psa wskazanego na zdjęciu. Jest to mały piesek (szczeniak). Jest maści czarnej z białym podbrzuszem. Pies jest łagodny, nie wykazuje żadnej agresji. Został znaleziony w miejscowości Gatka, gmina Winnica.

Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją tego psa prosimy o kontakt pod numerem tel. 531 611 421, (23) 691 40 28. 

Afrykański Pomór Świń

ASF

Czytaj więcej...

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO)

WSSO

Od 1 lipca 2017 r. 1 obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju > więcej

ZAWIADAMIA SIĘ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Winnica zawiadamia, ze w związku z podjęciem w dniu 11.06.2018 r. Uchwały Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu:

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku.”

Czytaj więcej...

Komunikat z 21.03.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po rozpoznaniu i dokonaniu analizy uzyskanych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dokonanych w dniach 09.01.2017 r., 27.02.2017 r., 01.03.2017 r. oraz 09.03.2017 r.  z uzgodnionych punktów kontrolnych na urządzeniach wodociągu publicznego w Winnicy, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Nowe zasady wycinki drzew

1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DZ. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica