Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica

Azbest

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu – Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

Dofinansowanie

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu – Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Winnica- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni

Dofinansowanie

Dotacja na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Winnica"

Wójt Gminy Winnica informuje, że usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Winnica dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 23.674,00 zł.

Dzięki powyższej dotacji możliwe było odebranie i przkazanie do unieszkodliwenia wyrobów zawierających azbest w ilości 84.695 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.329,33 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 30 000 EURO dotyczące "Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z terenu gminy Winnica" > pobierz

 
Formularz oferty wraz z załącznikami > pobierz

Dotacja na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica”

Wójt Gminy Winnica informuje, że Gmina Winnica w 2014 r. otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 36.077,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42.444,43 zł.

Dzięki powyższej dotacji możliwe było odebranie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 23 posesji położonych na terenie Gminy Winnica, w łącznej ilości 97,30 Mg.

20141201-wfosigw2-ts

Dotacja na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica”

Wójt Gminy Winnica informuje, że Gmina Winnica w 2014 r. otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 11.800,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 13.934,05 zł.

Dzięki powyższej dotacji możliwe było odebranie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 14 posesji położonych na terenie Gminy Winnica, w łącznej ilości 34,87 Mg.

wfosigw-ts

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica