Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Plan polowań zbiorowych koła łowieckiego "DZIK" w Legionowie

Plan polowań

Informacja dla rolników ws. protokółów - susza 2018

Informuję, że protokoły w sprawie oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – suszę na terenie gminy Winnica, przekazane w dn. 17.09.2018r. i 19.09.2018r., nadal znajdują się u Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

W trosce o zachowanie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golądkowie wystąpiłem pisemnie do Pana Wojewody z zapytaniem o termin sprawdzenia i przekazania protokołów do tut. Urzędu Gminy. Nie otrzymałem dotąd żadnej odpowiedzi.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie się rolników, u których straty w gospodarstwie rolnym wyniosły poniżej 30 %, celem odbioru protokołów. Protokoły te należy odbierać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica I piętro, pokój nr 8.

 

Bezpłatnej pomocy w zakresie wypełnienia wniosków o przyznanie pomocy suszowej do ARiMR udziela Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku przy ul. Mickiewicza 22A.

 

W siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy pracownik PZDR pełni dyżur w każdą środę w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski

Zaproszenie na szkolenia

modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

„Znaczenie pszczoły miodnej w rolnictwie.” Szkolenie odbędzie się w dniu
17.10.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

„Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020.” Szkolenie odbędzie się w dniu
24.10.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

Powiatowy lekarz Weterynarii w Pułtusku informuje, że dnia 08.08.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim organizuje szkolenie teoretyczne z zakresu wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne. Szkolenie zakończone zostanie przyznaniem świadectwa kwalifikacji zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018 poz. 539). 

Pomoc dla rodziny która poniosla straty w wyniku pożaru

20180711 pozar

W nocy 06.07.2018r. wybuchł pożar w jednym z gospodarstw rolnych w miejscowości Górki - Baćki. W wyniku pożaru rodzina poniosła ogromne straty. Całkowitemu spaleniu uległa stodoła wraz ze sprzętem znajdującym się wewnątrz oraz z zapasem słomy i siana dla bydła. Spaliła się: prasa belująca, ładowacz cyklop, sadzarka do ziemniaków,kopaczka do ziemniaków. Ponadto spaliło się 350 bel słomy, ok.40 sztuk siana i 20 bel sianokiszonki. Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o włączenie się w akcję i wsparcie rodziny w potrzebie. Każda przekazana pomoc zarówno finansowa jak i rzeczowa będzie bezcenna.

Czytaj więcej...

List do Ministra Rolnictwa

W związku z sytuacją w naszym kraju dotyczącą choroby wirusowej świń – afrykańskim pomorem świń, która również dotknęła gminę Winnica, Wójt Gminy Winnica wraz z Radą Gminy Winnica przesłał w imieniu mieszkańców Gminy Winnica oraz swoim list do P. Jan Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie o podjęcie radykalnych działań > pobierz

UWAGA - ASF!

CZĘŚĆ GMINY WINNICA POŁOŻONA NA ZACHÓD OD LINII WYZNACZONEJ PRZEZ DROGĘ ŁĄCZĄCĄ MIEJSCOWOŚCI BIELANY, WINNICA I POKRZYWNICA ZNALAZŁA SIĘ W OBSZARZE ZAGROŻONYM AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF) – STREFA NIEBIESKA, POZOSTAŁA WSCHODNIA CZĘŚĆ GMINY WINNICA ZNAJDUJE SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM – STREFA ŻÓŁTA. Na powyższych obszarach obowiązuje ,,Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (poz. 290 z późn. zm.)".

Szacowanie strat w uprawach w związku z suszą

Wójt Gminy Winnica, prosi rolników o rozpoznanie w terenie na własnych polach, przypadków, zakresu i charakteru wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. W przypadku wystąpienia szkody informujemy, że są przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach. Termin przyjmowania wniosków: do dnia 31.07.2018 r.

Czytaj więcej...

Konferencja "Prawidłowa uprawa roślin strączkowych"

 

zapraszają na konferencję

,,Prawidłowa uprawa roślin strączkowych”

Czytaj więcej...

Szkolenie dla producentów mięsa wołowego

Zaproszenie

Złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

e-wniosekplus

Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:
> Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy
powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku
(uproszczony tryb składania wniosku).

Czytaj więcej...

Szkolenie „Zasady udzielania płatności bezpośrednich.”

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

„Zasady udzielania płatności bezpośrednich.” Szkolenie organizowane wspólnie z Powiatowym Biurem ARiMR w Golądkowie. Szkolenie odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informujemy o rozpoczęciu naborów na Kurs Chemizacyjny. Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do pracownika Urzędu Gminy w Winnicy Marcina Krulaka, lub doradcy z Terenowego Zespołu Doradczego w Pułtusku Kamila Rosłońskiego.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku
ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Plakat

Zasady dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r.

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica