Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Konkurs fotograficzny Piękno Obszaru LGD.

  20140423-konkurs-fotograficznyLGD Zielone Mosty Narwi serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie Fotograficznym "Piękno Obszaru LGD". Konkurs ma na celu ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. obszar gminy Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) oraz upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 • V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie

  krusV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

  Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - asystent rodziny

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny > więcej

 • Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom

  MŁODY ROLNIKU !! Uwaga - to ostatnia taka szansa do skorzystania z premii w wysokości 100 tyś. zł na rozwój Twojego gospodarstwa!

  W związku z planowanym naborem wniosków (czerwiec - lipiec 2014) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 > więcej

 • Szczepienie lisów

  Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie przeprowadzania akcji szczepienia doustnego lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie > więcej

 • Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2014

  Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie numerów i granic obwodów głosowania, siedzib obwodowych komisji wyborczych, lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego > więcej

 • Zaproszenie do składania ofert

  Gmina Winnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy, ul. Wspólna 10 > więcej

 • Podziękowania

  „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…

  wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko,  co chcemy wyrazić…”

   

  Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy składają serdeczne podziękowania księżom Zbigniewowi Pawłowi Maciejewskiemu i Adamowi Gnypowi, pocztom sztandarowym, Orkiestrze dętej w Pułtusku, harcerzom 13 Winnickiej Drużyny ZHR, Strażakom OSP z gminy Winnica, panu Posłowi Henrykowi Kowalczykowi, panu Wójtowi Mariuszowi Kowalewskiemu, panu Leszkowi Topólskiemu, panu Dariuszowi Dulińskiemu, państwu Marianowi i Marii Jaskulskim, państwu Stefanowi i Janinie Winnickim, państwu Mariuszowi i Edycie Kucharczykom, Bankowi Spółdzielczemu w Nasielsku oddział w Winnicy, panu Sławomirowi Lenarcikowi, Mleczarni President w Winnicy, panu Sławomirowi Białczakowi, pani Barbarze Zaręba, panu Michałowi Zaręba, panu Janowi Kisielowi z Pułtuska, panu Mariuszowi Cejmerowi, pani Teresie Andryszczyk, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, państwu Krystynie i Wojciechowi Nożewskim, Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Winnicy, Publicznemu Gimnazjum w Winnicy, Radzie Rodziców oraz panu Andrzejowi Zawadzkiemu i jego rodzinie za wsparcie finansowe i  rzeczowe oraz pomoc w organizacji uroczystości posadzenia Dębu Pamięci aspiranta Policji Państwowej Stefanowi Zawadzkiemu.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w dniu 13 kwietnia 2014 roku uczestniczyli w żywej lekcji historii naszej ojczyzny.

 • Komunikat ANR i ARiMR

  Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa > szczegóły

 • Melioracje - przyjmowanie wniosków

  Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Winnica rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wykonanie melioracji szczegółowych - drenowania na terenie Gminy. Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do sekretariatu Gminy.

 • Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

  Wójt Gminy Winnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych w 2014 roku.” > więcej

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
  3. Analiza informacji Wójta o wydatkach i dochodach w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Marek Rostkowski

 • Katyń...ocalić od zapomnienia

   

  Zaproszenie na uroczystość

  „KATYŃ…ocalić od zapomnienia”

   

  Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy ma zaszczyt zaprosić Mieszkańców Gminy Winnica na uroczystość posadzenia DĘBU PAMIĘCI poświęconemu byłemu uczniowi szkoły w Winnicy, urodzonemu w Skarżycach – aspirantowi Policji Państwowej, STEFANOWI ZAWADZKIEMU, który w kwietniu 1940 roku został zamordowany w TWERZE.

  Uroczystość odbędzie się 13 kwietnia 2014r. (niedziela) i rozpocznie się o godz. 12.00 mszą św. w Kościele Trójcy Świętej w Winnicy.

   

  Program uroczystości:

  • Msza święta
  • Uroczysty przemarsz z kościoła do PSP im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  • Uroczyste posadzenie DĘBU PAMIĘCI, odsłonięcie pamiątkowej tablicy,
  • Przemówienie okolicznościowe
  • Wysłuchanie montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów PSP im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy
  • Obejrzenie wystawy „Katyń – pamiętajmy”
  • Wspólny posiłek
  • Wspólny śpiew pieśni patriotycznych przy harcerskim ognisku
 • Kurs chemizacyjny dla rolników

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku informuje, że organizuje kursy chemizacyjne dla roników. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapis 25 uczestników. KOszt kursu wynosi 70 zł od uczestnika, który posiadał juz wcześniej uprawnienia i trwa 1 dzień. Dla młodych rolników, którzy nie posiadają takich uprawnień kurs trwa 2 dni i koszt wynosi 100 zł.
  Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważnia do wykonywania zabiegów ochrony roślin prz 5 lat.

  Zapisy przyjmuje, oraz udziela informacji biuro TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86 oraz Pan Marcin Piotrowski pracownik Urzędu Gminy Winnica.

   

  Kierownik TZD w Pułtusku

  Urszula Turkiewicz

 • Zbadaj się i zyskaj spokój

  Mammografia

  Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi > szczegóły

 • „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” - nabór uczestników

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pn.: „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” na rok 2014 > szczegóły

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica