Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Winnica

  Gminna Komisja Wyborcza w Winnicy informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica, które odbyły się dnia 30 marca 2014r. Radnym Gminy Winnica wybrany został Pan Waleśkiewicz Adam uzyskując 154 głosy. Frekwencja w wyborach wyniosła 38 %.

   

  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

  /-/ Mariola Darkowska

 • Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki”

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski – roboty dodatkowe > pobierz (PDF)

 • Pogoń za lisem - I Grand Prix Winnicy

  20140376-pogon-za-lisem

 • "Wygraj misia"

  20140326-wygraj misia

   

  Zapraszamy do udziału w konkursie LSR W PROJEKTACH. Przedmiotem konkursu są projekty zrealizowane z środków uzyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi.
  Wystarczy zapoznać się z listą zrealizowanych projektów (stan na 31.12.2013r., zamieszczoną na www.zielonemostynarwi.pl w zakładce STATYSTYKI) i uzupełnić brakujące dane w poniższej tabeli.

 • XXXVIII Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

 • Komisja finansowa

  Dnia 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2014 r.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  Wójt Gminy Winnica informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie BIP Urzedu Gminy Winnica został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Winnica w miejscowościach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki > wiecej

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 19 marca 2014 roku (środa) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Dokończenie omówienia punktu 3 z posiedzenia Komisji w dniu 25.02.2014r.
  3. Kontrola wykonanych remontów drogowych w 2013 r. i wydatków na utrzymanie dróg.
  4. Kontrola stanu przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2014r.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 • Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

  Na podstawie wprowadzonej definicji „ odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego

  (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 • NIE! dla wypalania traw

  Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha. > więcej

 • Szkolenie nt. pielęgnowania i ochrony upraw leśnych

  Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Ciechanowie uprzejmie zaprasza rolników, członków rodzin oraz beneficjentów działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” PROW na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW na lata 2007-2013, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, na 2-dniowe szkolenie nt. Pielęgnowanie i ochrony upraw leśnych, organizowanego w ramach działania „ Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013”.

 • XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

  Dnia 3 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy  odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica. (projekt)

  4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2014r. (projekt)

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich w Gminie Winnica. (projekt)

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Winnica. (projekt)

  7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (projekt)

  8. Zakończenie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy Winnica

  mgr inż. Wiktor Nałęcz

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica