Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Zapisy na kurs chemizacyjny

  Urząd Gminy Winnica informuje, że przyjmuje zgłoszenia od producentów rolnych, którzy chcą ukończyć kurs chemizacyjny. Wszystkich zainteresowanych ukończeniem ww. kursu prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa do Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica. Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2014.

  Informujemy również, że osoby które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach, a upływa im termin ważności zaświadczenia mogą otrzymać dokument na kolejne pięć lat biorąc udział w szkoleniu jednodniowym. W przypadkach kiedy producent rolny po raz pierwszy będzie uczestniczył w kursie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, szkolenie trwało będzie dwa dni.

  Szkolenie może zostać zorganizowane w sytuacji kiedy zgłosi się około 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany termin szkolenia marzec/kwiecień 2014 r. Koszt udziału w szkoleniu zostanie ustalony według cennika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 • Informacja dot. odśnieżania dróg gminnych

  Urząd Gminy w Winnicy informuje, że na Interwencyjne odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Winnica w okresie: 01.01.2014 – 31.12.2014” została zawarta umowa z Zakładem Budżetowym Sp. z o. o. w Winnicy. W związku z powyższym w trosce o jak najszybsze i możliwie najdokładniejsze działanie, wszelkie zgłoszenia nieprzejezdności dróg gminnych należy zgłaszać do Zakładu Budżetowego Sp. z o. o. w Winnicy do Pana Jerzego Karłowicza - tel.  500 058 393 lub tel. /23/ 691 40 87 w godzinach pracy biura, tj. 7.30 – 15.30.

 • Zaproszenie do składania ofert

  Wójt Gminy Winnica zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

  Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na realizację w 2014 roku następujących działań:

  1) Prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji i poradindywidualnych dla osób uzależnionych i eksperymentujących ze

  środkami psychoaktywnymi i ich rodzin.

  2) Udzielanie konsultacji psychologicznych osobom i rodzinom wzakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

  > szczegóły

  Wójt Gminy Winnica

  mgr Mariusz Kowalewski

 • XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.

 • Informacja

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień dzisiejszy zostało przeniesione na 04.02.2014 r. na godz. 10.00.

 • Komunikat

  Wójt Gminy Winnica serdecznie przeprasza mieszkańców gminy za utrudnienia komunikacyjne. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. obfite opady śniegu i silny wiatr, większość dróg gminnych jest chwilowo nieprzejezdna. Podobnie wygląda sytuacja na drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej.

  Dodatkowe utrudnienia spowodowane były tarasowaniem drogi przez utknięte w zaspach ciężkie samochody ciężarowe (np. TIR w miejscowości Golądkowo, czy autobus w miejscowości Bulkowo).

  Urząd Gminy robi wszystko co możliwe, angażując dostępny sprzęt gminny i osób prywatnych, aby możliwie najszybciej spowodować przejezdność dróg.

  Jednocześnie informuję, że ze względu na niesprzyjającą aurę i trudności komunikacyjne, zostały odwołane zajęcia w placówkach oświatowych gminy w dniu 30 i 31 stycznia 2014r.

  Wójt Gminy Winnica

   mgr Mariusz Kowalewski

 • Ostrzeżenie nr 14

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1

  Obszar: województwo mazowieckie

  Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.01.2014 do godz. 12:00 dnia 30.01.2014

  Przebieg: Przewiduje się wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 do 40 km/h oraz porywami wiatru do 60 km/h.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

  Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

  Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

 • Konkurs "Wygraj szansę"

  Wójt Gminy Winnica ogłasza konkurs „WYGRAJ SZANSĘ” dla dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat uzdolnionych muzycznie, pod patronatem Agencji Telewizyjno Estradowej TV MEDIA. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w poszczególnych placówkach oświatowych gminy, gdzie należy zgłaszać chęć udziału w konkursie.

 • Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin od dnia 1 stycznia 2014 r.

  Stosowanie integrowanej ochrona roślin polega na nowym podejściu do ochrony roślin przed agrofagami. Celem jest tu nie tyle bezwzględne zwalczanie chorób i szkodników, co zdrowie roślin, wysoka jakość i bezpieczeństwo plonów, a także środowiska i rolników.

 • Azbest - dofinansowanie

  Mieszkańcy Gminy Winnica, a mianowicie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, którzy planują w 2014 r. zmianę pokryć dachowych zawierających azbest i usunięcie eternitu mogą składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy, wnioski o dofinansowanie na ten cel – wzór wniosku w załączeniu.

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest

  Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne nie będące  przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury  i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie mapy

  Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie mapy do celów prawnych przez uprawnionych geodetów.

  Stosownie do art. 112, art.113,art.115 ust.1 i 5 oraz art. 116 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późń. zm.) - Wójt Gminy Winnica w celu przygotowania wniosku do Starosty Powiatowego w Pułtusku o wywłaszczenie niżej podanych nieruchomości ( teren byłej kolejki wąskotorowej) na rzecz Gminy Winnica prosi o składania ofert cenowych na wykonanie mapy do celów prawnych.

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

  Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2014 roku.

  Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projekt.

 • Podsumowanie Konkursu Zdrowa Gmina

  Zdrowa GminaW 2013 roku gmina Winnica brała udzial w IV edycji Konkursu Zdrowa Gmina. Do konkursu zgłosiło się 504 gminy. Prowadzone były działania promujące profilaktykę onkologiczną.

  W rankingu gmin biorących udział w IV edycji Konkursu gmin Winnica zajęła 104 miejsce.

 • „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w roku 2014

  IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.

  „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!"

  > więcej

 • XXXVI Sesja Rady Gminy

  Zawiadamiam, że na dzień 24 stycznia 2014 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem dziennym:

 • XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursku Plastycznego

  Informujemy, że rozpoczęła się XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursku Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

  Ideą konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Temat tegorocznego konkursu będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!" > szczegóły konkursu

 • Artykuły żywnościowe

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD na 2013r będą wydawane w dniu 16.01.2014 r. (czwartek) od godz. 12:00 do 15:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności !!!

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 30 stycznia 2014 roku (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza realizacji wydatków ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
   i narkomanii.
  3. Analiza informacji Wójta dotycząca:
  1. Wydanych zarządzeń Wójta w 2013 r.
  2. Sprzedaży mienia komunalnego.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.
 • Konferencja

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne Płońsk zaprasza na konferecje: Uprawa roślin strączkowych i możliwości ich wyskorzystania w żywieniu zwierząt monogastrycznych > pobierz

 • Posiedzenie Komisji Finansowej

  Dnia 16 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi stałych Komisji Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2014.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica