Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Możliwość składania wniosków

  LGD Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

  - Odnowa i rozwój wsi.

  Nabór wniosków trwa od 8października do 22października 2013 r.

  > szczegóły

 • Spotkania aktywizacyjno - szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi, w związku z planowanym naborem wniosków, serdecznie zaprasza na:
  SPOTKANIA AKTYWIZACYJNO – SZKOLENIOWE z zakresu „Możliwość pozyskania środków finansowych z osi 4 Leader PROW 2007 -2013 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”
  Serdecznie zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, przedstawicieli administracji samorządowej i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych > szczegóły

 • Rodzinny Festyn Plenerowy

  Rodzinny Festyn PlenerowyWójt Gminy Winnica zaprasza na Rodzinny Festyn Plenerowy, który odbędzie się w Winnicy (plac przy starej szkole) w dniu 29 września 2013 r. (niedziela) w godz. od 13.30 do  21.00.

   

  Z A P R A S Z A M Y

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 23 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
  3. Kontrola stanu realizacji inwestycji i remontów drogowych.
  4. Analiza informacji Wójta dotycząca wydanych decyzji o umorzeniach i odroczeniach należności wobec gminy za 2013 r.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia

 • Szczepienia lisów

   20130916-lisyNa terenie województwa mazowieckiego w dniach od 5 do 14 października 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km².

 • XXX Sesja Rady Gminy Winnica

  Dzisiaj o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XXX Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • Odbiór odpadów komunalnych we wsi Winniczka

  W związku z remontem mostu na rzece Niestępówka nie zostały odebrane odpady komunalne zmieszane od mieszkańców miejscowości Winniczka w dniu 10.09.2103 r.

  Firma Błysk-Bis Sp. z o.o. poinformowała, że w sobotę 14.09.2013 r. nastąpi odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w miejscowości Winniczka.

 • Artykuły żywnościowe

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD na 2013r będą wydawane w dniu 16.09.2013 r. (poniedziałek) od godz. 11:00 do 15:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności !!!

 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

  strazakW najbliższą niedzielę, 15 września 2013 r., wszystkich miłośników rywalizacji z udziałem strażaków zapraszamy do Golądkowa na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

  Początek imprezy zaplanowano na godzinę 15.00. Zawody odbędą się na stadionie szkolnym w Golądkowie, a o miano najlepszych w gminie ubiegać się będą: OSP Winnica, OSP Skórznice, OSP Rębkowo, OSP Domosław, OSP Błędostowo, OSP Glinice-Domaniewo i OSP Stare Bulkowo.

   

 • XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 12 września 2013 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem dziennym:

 • Możliwość udzielenia pomocy

  Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów w dniu 6 sierpnia br. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, w którym przewiduje się możliwość udzielenia pomocy w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych i 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji.

  W dniu 30 sierpnia 2013 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 998).

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica