Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Galopem na Kozielską!

  W dniach 7-8 września 2013 r. w Warszawie, odbędzie Święto Kawalerii Polskiej. W imprezie weźmie udział około 150 jeźdźców i koni ze Szwadronu Kawalerii WP, oddziałów terenowych Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP oraz innych stowarzyszeń kawaleryjskich dziedziczących tradycje pułków, w tym: ułanów: Podolskich, Krechowieckich, Małopolskich, Wileńskich, a także Strzelców Konnych oraz szwoleżerów— Rokitniańskich, Mazowieckich i J. Piłsudskiego > więcej

 • Przebudowa drogi gminnej Brodowo-Bąboły

  znak-robotyTrwają prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w dniu przekazania placu budowy, tj. 26 lipca 2013 r. a zakończenie planowane jest na 30 września 2013 r.

 • Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką

  W Gminie Winnica rozpoczęły się prace przy przebudowie mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405 W Łady – Winnica.

  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego mostu na rzece Niestępówka, zlokalizowanego w km 9 + 992,00 drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica, w miejscowości Winniczka, wraz z drogą dojazdową, od km 6+410,40 do km 10+230,00. Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi około 47 850 m2.

 • Słownik demokraty. Podstawowe kwestie prawne związane z referendum

  Referendum to coraz powszechniejsza forma politycznej aktywności na poziomie lokalnym. Ostatnio często służy jako metoda wyrażenia niezadowolenia z działania władz. Za Fundacją im. Stefana Batorego publikujemy Słowniczek Referendalny > więcej

 • Sołectwo i Sołtys na miarę XXI wieku

  Rozmowa z Ireneuszem Niewiarowskim prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów > pokaż

 • O włos od tragedii !!!

   

  We wsi Zbroszki rosła potężna, stara, spróchniała lipa, która dnia 14 sierpnia br. przewróciła się gniotąc po drodze wszystko co było w zasięgu pnia i gałęzi. Konary drzewa uderzyły w obręb podwórka sąsiedniej posesji, na której bawiło się dziecko.

 • Sprawa śmieciowa

  Działając w imieniu Błysk Bis Sp. z o.o. zwracam się z gorącą prośbą do Pana Wójta o przekazanie informacji mieszkańcom Gminy Winnica o wyposażenie swoich posesji... > więcej

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

   

  Dnia 26 sierpnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza informacji Wójta na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
  3. Analiza sytuacji finansowej jednostek gminnych.
  4. Kontrola stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

   

 • Świnie na Mazowszu zagrożone wirusem ASF

  Nakaz trzymania stad w zamknięciu i zakaz targów z udziałem świń został wprowadzony we wschodnich powiatach Mazowieckiego. Obostrzenia mają związek z afrykańskim pomorem świń na Białorusi.

 • Budowa linii napowietrznej 15kV, stacji napowietrznej 15/04kV oraz kablowej linii nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WINNICA

  z dnia 16.08.2013 r.

   

  Na podstawie art. 51 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm/, i n f o r m u j ę, iż na wniosek złożony przez PRO-ENERGA spółka z o.o. 09-400 Płock, Aleja Piłsudskiego 28/6 - Wójt Gminy Winnica wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15 kV, stacji napowietrznej 15/04kV oraz kablowej linii nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, tj.:

 • Bohater wojny 1920

  W dniu 12 sierpnia br. w nawiązaniu do wydarzeń z roku 1920, na terenie naszej gminy w lesie Domosławskim odbył się capstrzyk  o charakterze narodowo - patriotycznym > więcej

 • Narodowy program stypendialny - stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014

  W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE PROSZĘ SKŁADAĆ do Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Winnica, pokój nr 13 w terminie do 16 września 2013 r.

 • Sierpień miesiącem trzeźwości

  17 sierpnia 2013 r. (przystań wodna przy ul. Stare Miasto 28)

  Program > pokaż

 • Ostrzeżenie Nr 87

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
  Obszar: województwo mazowieckie
  Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2013 do godz. 08:00 dnia 10.08.2013
  Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
  Uwagi: W zależności od rozwoju sytuacji meteorologicznej ostrzeżenie może zostać przedłużone lub może zostać podwyższony stopień ostrzeżenia.
  Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

  Godzina i data wydania: godz. 12:13 dnia 09.08.2013

  MUW
  /-/ Piotr Najda

 • W domu i w gminie. Czwarty biuletyn "Inteligentne Sieci Energetyczne"

  Dostępny jest już czwarty Biuletyn "Inteligentne Sieci Energetyczne" ISE, wydawany w ramach projektu edukacyjnego „Inteligentna Energia w Domu i w Gminie".

  Energetyka odnawialna staje się coraz powszechniejszym elementem naszej rzeczywistości. Kolektory na dachach domów, lampy fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe nie budzą już takiego zdziwienia jak jeszcze kilka lat temu.

  W 2011 r. już niemal 30 proc. mocy sektora elektroenergetycznego w UE pochodziła z odnawialnych źródeł.

 • Dzwonek 2 września

  Ministerstwo edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2013/2014, a w nim m.in. terminy ferii.

  Uczniowie pójdą do szkół 2 września. Najbliższa przerwa w nauce nastąpi po niespełna czterech miesiącach – tradycyjnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia; potrwa od 23 do 31 grudnia.

  Ferie zimowe rozpoczną się 20 stycznia. Jako pierwsi na dwutygodniowy odpoczynek udadzą się uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 27 stycznia do 9 lutego 2014 r. trwać będą ferie w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim.

 • O zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

  Prezydent RP Bronisław Komorowski 5 sierpnia podpisał ustawę z dnia 24 maja 2013 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
  Głównym celem tej ustawy jest faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, poprzez zagwarantowanie łatwego i szybkiego dostępu do księgi wieczystej przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu.
  Nowelizacja ustawy rozstrzyga, że księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przede wszystkim w formie elektronicznej, a docelowo wyłącznie w systemie informatycznym.

 • Wyprawka szkolna 2013

  Podajemy informację dotyczącą wyprawki szkolnej na rok 2013/2014. Sprawdźcie, kto może uzyskać dofinansowanie na podręczniki. Gdzie i jakie wnioski należy złożyć?

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica