Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

  W Strumieniu w województwie śląskim 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W ten sposób została powołana do życia nowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zostało członkiem wspierającym PSORW.

 • JAKA PŁACA DLA WÓJTA? 4 razy najmniejsza pensja w urzędzie

  „Wynagrodzenie powinno być raczej odwrotne do wielkości budżetu, w małej gminie najczęściej wójt osobiście podpisuje wszystkie umowy i dba o efektywność wydatków” – pisze kij.

 • Dzień Czekolady w Winnicy

  Dnia 12 kwietnia - Dzień Czekolady, w Urzędzie Gminy Winnica odbyło się spotkanie sołtysów gminy Winnica z przedstawicielkami Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Mazowieckiej.

 • Konkurs Fotograficzny

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem
  „Mazowiecka Straż Pożarna w obiektywie”

   

  Konkurs ma charakter otwarty i rozgrywany jest w trzech kategoriach tematycznych;
  a) działania ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
  b) mazowieckie krajobrazy - motywy pożarnicze na tle przyrody i architektury regionu
  c) codzienne życie strażaków czyli jak postrzegamy siebie oraz jak nas widzą osoby postronne
 • Nabór do komisji konkursowych

  OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Winnica w ramach otwartych konkursów ofert


  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 13 załącznika do uchwały nr XXII/143/2012  Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na 2013 rok

 • 12 kwietnia – Dzień czekolady

  20130410-czekoladaMleczna, gorzka, biała, deserowa, z bakaliami czy też bez. Łączy je smak i to że uwielbia ją prawie każdy!

  To właśnie dzisiaj, dwunastego kwietnia, dzień czekolady.

  Dzisiaj na jeden dzień możemy zapomnieć o diecie i pozwolić sobie na trochę słodkiej przyjemności, w końcu dzień czekolady jest tylko raz w roku!

 • DIETA WEDŁUG WAGI? Propozycja zmiany zasad wynagradzania w jst

  Diety radnych oraz płace starostów i marszałków powinny być uzależnione od wielkości budżetu jednostki, którą zarządzają lub w której sprawują mandat  - uważa poseł Bogdan Rzońca.

 • LGD Zielone Mosty Narwi. Szkolenie aktywizacyjno - szkoleniowe

  Wójt Gminy Winnica wraz z Dyrektorem Biura LGD Zielone Mosty Narwi mają zaszczyt zaprosić na spotkanie aktywizacyjno - szkoleniowe w związku z planowanym naborem wniosków za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania osi 4 Leader PRaW na lata 2007-2013 "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" > pokaż

 • SPADA Z PORZĄDKU. Od lutego rząd nie przyjął projektu ustawy przedszkolnej

  Od lutego rząd nie przyjął projektu tzw. ustawy przedszkolnej. - Projekty, które rodzą skutki finansowe, zawsze są trudne - komentuje Krystyna Szumilas, minister edukacji.

 • TEST DLA SZÓSTEJ KLASY. Sprawdź czy się nadajesz do gimnazjum

  Dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się publikacje testów rekrutacyjnych na stanowiska urzędnicze w Warszawie.

  (Porównaj: TEST DO POWTÓRKI. Są pytania i zaznaczone prawidłowe odpowiedzi)

  Dla relaksu proponujemy tym razem zadania rozwiązywane przez uczniów szóstych klas szkół podstawowych.

  Tegoroczny test poniżej.

 • Pomoc żywnościowa w ramach programu PEAD w 2013 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że osoby/rodziny, zainteresowane pomocą żywnościową w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD proszone są o dostarczenie niezbędnych dokumentów o osiąganych dochodach (netto) za m-c marzec 2013 rok wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie jednej z przyczyn wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica