Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Odpady komunalne

  Zawiadomienie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Winnica

  Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 391) od 1 lipca 2013 roku Gmina Winnica przejmie gospodarkę odpadami komunalnymi.

 • Powiatowy Urząd Pracy

  Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie umowy o zorganizowanie stażu > pokaż

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 29 stycznia 2013 roku (wtorek) w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Nagranie > pobierz

 • Badania słuchu

  BADANIA SŁUCHU, APARATY SŁUCHOWE

  dla mieszkańców Winnicy i okolic

  Badania przeprowadza Ośrodek Diagnostyki Słuchu

  Zapraszamy 13 marca 2013

  Urząd Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25

  -----------------------------------------------

  Zapisy osobiście lub telefonicznie

  23 691 40 92

  • Badanie skierowane jest do osób z problemami niedosłuchu
  • Możliwość doboru aparatu słuchowego
 • Zebranie

  W dniu 01.02.2013 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Winnica odbędzie się zebranie mieszkańców Winnicy.

  Tematy:

  • wybór delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Winnicy na lata 2013-2017
  • sprawy związane ze spółką wodną

  Zapraszamy osoby zainteresowane o przybycie.

  Lech Janiszewski

 • Lodowisko w Winnicy

  Informujemy wszystkich mieszkańców naszej gminy, że trwają prace przygotowawcze do uruchomienia lodowiska w Winnicy, na terenie starej szkoły. O terminie rozpoczęcia funkcjonowania lodowiska poinformujemy na stronie Urzędu Gminy.

 • Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas

  CIR poinformowało o nowym wpisie minister edukacji narodowej, Krystyny Szumilas, do Blogu Rządu. Szefowa MEN pisze:

  - Egzamin maturalny, począwszy od 2015 roku, zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną.

 • CZAS WYZWAŃ. W komisji sejmowej o funkcjach i zadaniach samorządu

  Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed JST niezbędne są nie tylko wydatki inwestycyjne, ale także zwiększenie wydatków bieżących – tłumaczyła w Sejmie wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska.

  Wiceminister administracji i cyfryzacji przedstawiła w czwartek, na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, informację ministra administracji i cyfryzacji na temat przeglądu i analizy ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego pod kątem wykonywanych przez niego funkcji i zadań.

 • KTO PYTA NIE BŁĄDZI. Prezydent podpisał nową ustawę o referendum

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o referendum lokalnym, która rozszerza katalog spraw, w których referenda będą mogły być przeprowadz ane m.in. o istotne sprawy społeczne lub gospodarcze.

  Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym zakłada, że referenda będą mogły być przeprowadzane również dla wyrażenia stanowiska w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę.

 • Narada z Premierem. Finanse JST i Karta Nauczyciela

  Możliwa jest modyfikacja art. 243 ustawy o finansach publicznych, a zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia są przesądzone – ocenili samorządowcy po trwającym trzy godziny spotkaniu z premierem.

  Premier Donald Tusk spotkał się w środę z przedstawicielami korporacji samorządowych. W spotkaniu z samorządowcami wzięli też udział członkowie rządu: minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski oraz minister środowiska Marcin Korolec.

 • Plebiscyt - Najpopularniejszy Sołtys Powiatu Pułtuskiego

  Do kompetencji sołtysów należy m.in. realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego, ale przede wszystkim reprezentowanie swoich mieszkańców. Są podstawowym łącznikiem swoich sąsiadów z władzami gminy > więcej

 • PINB informuje

  Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku w sprawie zalegającego śniegu lub lodu na obiektach budowlanych > pokaż

 • Przerwa w dostawie prądu

  W imieniu Energa zawiadamiamy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych w dniu 23 stycznia 2013 r. w miejscowości Winnica w godz. od 8.00 do 12.30 wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Odśnieżanie chodników

  W zwiazku z informacja od Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie o braku funduszy na zimowe utrzymanie chodników informuję iż, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do zarządcy drogi należy między innymi utrzymanie chodników i innych urządzeń związanych z drogą.

 • Głos za suwerennością. Mariusz Poznański broni niezawisłości gmin

  Związek Gmin Wiejskich RP zawsze będzie bronić suwerenności i niezawisłości gmin - pisze na stronie głównej ZGW RP przewodniczący Związku Mariusz Poznański.

 • Pytania czytelników. Czy przyszła pora na likwidację gmin i powiatów?

  Udało się zlikwidować urzędy pocztowe, rejony energetyczne, posterunki policji, sądy rejonowe, przedsiębiorstwa PKS, lokalne połączenia kolejowe - to teraz czas na likwidację gmin i powiatów - ironizuje Czytelnik.

 • Co o tym sądzisz? Zaproszenie do dyskusji o samorządowej rewolucji

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) opublikowało projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Jak poinformował MAC, celem zmian jest poprawa warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez: zwiększenie ich samodzielności i elastyczności organizacyjnej, ułatwienie współpracy, dobrowolne łączenie samorządów oraz poprawę procedur realizacji zadań.

 • PAŃSTWOWY SAMORZĄD. Ponad połowa finansów jst płynie z centrali

  Ponad 50 proc. finansowania samorządów pochodzi z subwencji i dotacji z poziomu centralnego. Prawda jest brutalna, polski samorząd terytorialny jest państwowy - pisze do nas Obywatel Leszek Grzelak.

 • Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

 • Prawdziwie i rzetelnie - Energetyka wiatrowa w pytaniach

  Czy turbiny wiatrowe hałasują?

  Elektrownia wiatrowa, jak każde urządzenie techniczne, emituje dźwięk. Prawidłowo zlokalizowane elektrownie wiatrowe, dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań służących ekranowaniu emisji dźwięku, nie są hałaśliwe. Praca elektrowni wiatrowych posadowionych w odległości kilkuset metrów od domostw i zabudowań gospodarskich nie jest w ogóle słyszalna, z uwagi na to, że dźwięk emitowany przez obracające się śmigła jest pochłaniany przez otoczenie (szum wiatru w drzewach i roślinach, tzw. „hałas otoczenia”). Uzyskanie zgody na realizacje inwestycji wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań w zakresie emisji hałasu. Każdy realizowany projekt musi spełniać normy w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu. Średnio przyjąć można, że w odległości 350m od pracującej turbiny odbieramy dźwięk o natężeniu 30 dB.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 29 stycznia 2013 roku (wtorek) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

 • Konsultacje społeczne

  O B W I E S Z C Z E N I E
  WÓJTA  GMINY  WINNICA

  Na podstawie §2 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXI/126/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Winnica ( Dz. U. Woj. Maz. z 2012r poz. 7886 z dnia 21 listopada 2012r.)  oraz Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości: Powielin, Górka Powielińska, Błędostowo, Gatka, Smogorzewo Włościańskie, Smogorzewo Pańskie, Błędostowo, Białe Błoto, Mieszki Kuligi, Mieszki Leśniki, Domosław, Pawłowo, Winnica, Glinice Wielkie, Glinice Domaniewo, Golądkowo, Skarżyce,

 • MOCNA KARTA NAUCZYCIELA. Do końca roku bez zmian

  Ewentualne zmiany przepisu art. 30a Karty Nauczyciela będą wprowadzane od początku roku - tak MEN odpowiada na nasze pytanie, czy gminy po raz ostatni analizują średnie wynagrodzenia nauczycieli na obecnych zasadach.

 • ŚREDNIO POD KRESKĄ. Gminy analizują wydatki na nauczycieli.

  W gminach trwa analiza wydatków poniesionych w ubiegłym roku na wynagrodzenia nauczycieli. - Będziemy musieli wypłacić ok. 100 tys. zł niezarobionych pieniędzy - mówi nam Jacek Idzi Kaczmarek, burmistrz Łabiszyna.

 • ANALIZA MAC. Najmniejsze gminy są za słabe.

  Najmniejsze gminy nie mają wystarczającego potencjału kadrowego, aby realizować zadania nałożone na samorządy - wynika z analizy resortu cyfryzacji.
  Raport „Ocena sytuacji samorządów lokalnych” opracowano w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAC) równolegle z białą księga obszarów metropolitarnych.

 • Bezpieczne gospodarstwo rolne

  20130114-bez-gospXI Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

  Rozpoczyna się nowa kolejna edycja konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne.

 • GŁOS ZA.

  Przewodniczący ZGW RP, Mariusz Poznański, popiera propozycje MAC.

  Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP z zadowoleniem przyjął propozycję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zwiększenia finansowych zachęt dla samorządów, które zdecydują się połączyć w większe jednostki.

 • Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

  Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych. W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej.

 • Odbiór artykułów żywnościowych

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD będą wydawane w dniu 15.01.2013r. (wtorek) od godz. 9:00 do 14:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności, ponieważ odbiór darów w innym terminie nie będzie możliwy.

 • Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom !?

  20130111-upadekRozpoczyna się  III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych.

  Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. Liczymy również, iż do udziału w Konkursie dołączą instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa działające na rzecz poprawy pracy w rolnictwie.

 • Prawo dwóch kadencji

  Zgoda na grabież, tyle że ograniczoną w czasie.

  Jeśli po wyborach politycy wymieniają całą administrację od dyrektora po sprzątaczkę, mamy do czynienia z podziałem łupów w klasycznej – chciałoby się powiedzieć – zbójeckiej postaci - pisze w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Jerzy Stępień.

 • Samorządowe pytania

  74 proc. Polaków chce wprowadzenia kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zaledwie 30 proc. jest za likwidacją powiatów. Tak wynika z 250 tys. ankiet, które od jesieni w całej Polsce zebrało SLD – informuje "Rzeczpospolita".

 • Szef MAC Michał Boni

  Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni planuje zwołanie w połowie stycznia pierwszego posiedzenia rządowej rady ds. zapobiegania mowie nienawiści. W jej skład mają wejść przedstawiciele MAC, a także MSW, MEN oraz MNiSW.

 • Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

  Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienione zostały zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. Warunki nabywania ww. świadczeń od dnia 1 stycznia 2013 r. przedstawiono poniżej

  I. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1) matce albo ojcu,

  2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • Zmiany w zasadach przyznawania becikowego

  Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmieniają się zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe).

  Prawo do tego świadczenia będą miały osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Dochód ten będzie ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Obowiązek dokumentowania dochodów rodziny dotyczył będzie rodzin, którym urodzi się dziecko w nowym roku, natomiast rodziny dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2013 roku zachowują prawo do świadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów tj. niezależnie od dochodów rodziny.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z dnia 15 listopada, poz. 1255.

 • Kurs chemizacyjny

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku TZD w Pułtusku zaprasza chętnych rolników do uczestnictwa w kursie chemizacyjnym (wymagana liczba uczestników 30 osób). Koszt kursu ok. 90 zł.

  Zapisy uczestników u P. Magdaleny Bielińskiej 504-566-670 lub Biuro TZD w Pułtusku 23-692-11-86.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica