Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Rynek pracy otwarty dla wszystkich

  mazowiecka jednostka

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

 • Nabór firm do projektu

  20120927-isr

  PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania

  W dniu 3 września 2012 r. rozpoczęła się kolejna rekrutacja firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.

 • Nowe odkrycie o GMO

  Nowe wyniki badań opublikowane we wrześniu 2012 roku m. in. na łamach ?Food and Chemical Toxicology? i przedstawione na konferencji prasowej w Londynie pokazują, że WPŁYW GMO NA ZDROWIE JEST SZOKUJĄCY! Wieloletnie badanie, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Caen (Francja) uznano za najbardziej dokładne badanie, kiedykolwiek opublikowane w zakresie skutków zdrowotnych żywności GMO oraz herbicydu Roundup na szczurach.

  "To badanie pokazuje nadzwyczajną liczbę guzów rozwijających się wcześniej i bardziej agresywnie - szczególnie u samic. Jestem w szoku w odniesieniu do skrajnie negatywnych skutków dla zdrowia." - powiedział Dr Michael Antoniou, biolog molekularny, King College London.

 • Samorządowy Kongres Oświaty

  Samorządowy Kongres Oświaty rozpoczęty! (W obradach brał udział wójt Aleksander Piątkowski.)

  Przedstawiciele ponad 700 samorządów z całego kraju rozmawiają w Warszawie o propozycjach zmian w prawie oświatowym, które mają wpłynąć na lepszą oświatę. Ich zdaniem przygotowanie i wprowadzenie zmian w systemie oświatowym to rzeczywista potrzeba chwili. Chcą mieć większy wpływ na jakość pracy szkół, które prowadzą dlatego przedstawiają projekt zmian w najważniejszych ustawach, od których zależy realizacja zadań oświatowych.

  Otwierając jedną z debat Kongresu Mariusz Poznański - przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP podkreślił: - Nie jesteśmy zadowoleni z jakości nauczania w naszych szkołach. Wysiłek finansowy nie przekłada się na efekty nauczania. O ile wcześniej mogliśmy dofinansowywać szkoły, o tyle obecnie ograniczenia budżetowe narzucone przez Ministra Finansów uniemożliwiają nam dokładanie do edukacji i sytuacja jest dramatyczna.

  Więcej informacji na http://www.kongresjst.pl/

 • III Festyn Ekologiczny w Golądkowie

  20120926 plakat gol

 • Zawód Rolnik (X edycja) - ostatnia rekrutacja!

  Wykształcenie rolnicze - INTERNETEM - Zawód Rolnik (X edycja) - ostatnia rekrutacja!

  To już ostania edycja internetowego kursu, który umożliwia zdobycie wykształcenia w zawodzie Rolnik. Uruchamiamy ostatnią rekrutację, która umożliwia przygotowanie merytoryczne do zdobycia wykształcenia w zawodzie „ROLNIK". Rekrutacja trwać będzie do 30.09.2012r.

  Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się tutaj .

 • Podziel się posiłkiem

  20120926 podziel sie posilkiem

 • Ogólnopolska Zbiórka Żywności

  20120925 zbiorka zywnosciOgólnopolska Zbiórka Żywności
  „Podziel się Posiłkiem 28-29 września"
   
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy wspólnie z Bankiem Żywności w Ciechanowie organizują w dniach 28-29 września akcję zbiórki żywności w ramach programu „Podziel się posiłkiem". W akcję zaangażowali się również nauczyciele oraz uczniowie z naszych szkół zbierając w dniu 28 września żywność do koszy, które wystawione będą w miejscu oznaczonym, ogólnodostępnym w szkole. Celem programu „Podziel się posiłkiem" jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Darczyńcą może być każdy z Nas. Na terenie sklepu „MERKURY" w Winnicy przy specjalnie oznakowanym koszu czekać będą wolontariusze, którym będzie można przekazać produkty żywnościowe- najlepiej te z długą datą ważności tj.: olej, cukier, konserwy, soki, dżemy. Dzięki życzliwości ks. proboszcza Zbigniewa Pawła Maciejewskiego zebrana żywność będzie magazynowana w pomieszczeniach plebani następnie zważona, posegregowana zostanie przekazana za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy rodzinom z terenu gminy Winnica, które znajdują się w trudnej sytuacji bytowej.
  Pamiętajmy, iż ważne jest by nie być obojętnym wobec tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Honorowy patronat nad akcją objął Wójt Gminy Winnica- Aleksander Piątkowski.

  Zachęcamy wszystkich ludzi o otwartych sercach do zakupów  i wzięcia udziału w tej akcji !!!

  Koordynator akcji
  Wioletta Zawadzka
 • Debata społeczna

  20120925-kpp

 • Wkład własny

  Fundusze unijne nas ratują, bo z własnych środków, jako gmina typowo rolnicza, nic byśmy nie zdziałali - mówi Andrzej Skolimowski, wójt gminy Przesmyki. - Nam nie brakuje unijnych funduszy, lecz środków na wkład własny - dodaje.

  Niewystarczająca subwencja oświatowa, niż demograficzny - w takiej rzeczywistości fundusze unijne na oświatę to konieczność czy tylko kreatywność?

  Andrzej Skolimowski, wójt gminy Przesmyki: Inwestycje w oświatę to najlepiej lokowane pieniądze. Tego, co dzieci wyniosą ze szkoły nikt im już nie zabierze, dlatego chcemy, żeby nasza młodzież była przygotowana do życia we współczesnym świecie i bez kompleksów ruszała na dalsze etapy edukacji. Fundusze unijne są dużym wsparciem dla naszej gminy. Od 2004 roku systematycznie korzystamy z tzw. projektów miękkich, które odciążają samorządowy budżet, bo nie trzeba z niego przeznaczać pieniędzy choćby na zajęcia wyrównawcze, rozwojowe.

 • Coś dla dzieci i nie tylko

  20120920-zagrajGra sprawdza i poszerza wiedzę ogólną oraz z zakresu ochrony środowiska, w szczególności dotyczącą zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Grupując odpady, uczymy się gdzie wrzucać odpady szklane, plastikowe, kartony po mleku i sokach oraz inne odpady komunalne.

  LINK DO GRY

 • Zakład Mięsny w Winnicy - obwieszczenie

  20120921-obwieszczenie

 • Gminy i powiaty muszą wskazać budynki do nich należące

  Do 19 maja 2013 r. starosta ma uzupełnić wcześniej sporządzone wykazy nieruchomości należących do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a do 19 listopada 2013 r. złożyć wniosek o ujawnienie własności tych gruntów i obiektów w księgach wieczystych. Na podstawie tych danych będzie można określić, czy istnieje zagrożenie zasiedzeniem miejsc i obiektów, którymi faktycznie władają osoby fizyczne.

  Więcej informacji w Dzienniku Gazeta Prawna Nr 172 z dnia 5 września 2012.

 • 51 mln wróciło do gmin

  Ponad 51 mln zł wróciło z budżetu państwa do gmin, które utworzyły fundusz sołecki na 2011 rok. Wójtowie pozostawili do dyspozycji sołectw ponad 228 mln. Z tej kwoty sołtysom udało się wydać 206 mln.

  31 sierpnia minął termin wypłacania przez budżet państwa zwrotu części zrealizowanych w 2011 r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W zależności m.in. od liczby mieszkańców i zamożności gminy otrzymały refundację 10, 20 lub 30 proc. środków wydanych na ten cel.

 • Sprawdzą w okienku

  Czy urzędy są dostosowane do potrzeb mieszkańców? Od 19 września uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór wraz z władzami samorządowymi będą sprawdzać, jak działają urzędy gminy w całej Polsce.

  Do udziału zaproszone są organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media. Rejestracja na www.maszglos.pl.

  Zadaniem uczestników akcji jest zebranie odpowiedzi do Karty Pytań. Karta składa się z czterech części i zawiera 27 pytań, w tym m.in.: Czy urząd dostosowany jest do potrzeb rodziców z dziećmi?

 • Śmieci i ścieki. Co zrobić, by było ich mniej?

  Każdy z nas produkuje średnio ponad 300 kg śmieci rocznie i około 150 l ścieków dziennie. Sprawdź, co możesz zrobić, żeby ograniczyć tę ilość.

  Redukuj śmieci

  • Podstawą współczesnego życia jest propagowana przez ekologów zasada 3R, czyli reduce, reuse, recycle – redukuj ilość opakowań i odpadów, używaj wielokrotnie tych, z których nie dało się zrezygnować, i przetwarzaj te, których nie daje się użyć ponownie.
  • Zmorą naszych czasów są wszechobecne torby reklamówki, zwykle foliowe. Podobno rocznie na świecie zużywa się ich około biliona. A przecież wystarczyłoby, jak za dawnych lat, zabierać ze sobą na zakupy torbę wielokrotnego użytku. Nie bierzmy ze sklepów reklamówek, a nasze kosze na śmieci będą się zapełniać znacznie wolniej.
  • Jednorazówki – sposób producentów na zmuszenie nas do regularnych zakupów ich wyrobów. Jednorazowe maszynki do golenia, długopisy, sztućce, tacki, kubki, ręczniki, chustki, pieluchy – można długo wymieniać. Są bardzo wygodne, ale w dużym stopniu przyczyniły się do gwałtownego wzrostu produkowanych przez nas odpadów. Kiedy tylko możemy, zastępujmy jednorazówki produktami wielokrotnego użytku.
  • Używajmy akumulatorów zamiast baterii.
  • Starajmy się kupować napoje w butelkach zwrotnych.
  • Wybierajmy większe opakowania – na przykład wodę w butli 6 l zamiast czterech butelek po 1,5 l.
  • Unikajmy produktów pakowanych wielokrotnie – w foliową torbę, butelkę lub tubę dodatkowo włożoną do kartonowego, plastikowego albo metalowego pudełka. Zamiast na styropianowej tacce, kupujmy produkty spożywcze zapakowane w samą folię.
  • Nie marnujmy papieru. Starajmy się zapisywać go i zadrukowywać po obydwu stronach.
  • Przemyślmy każdy zakup. Badania wykazały, że ponad połowa kupowanych przedmiotów okazuje się nieprzydatna, więc dość szybko ląduje w koszu.
 • Prawo do świadczeń rodzinnych

  UWAGA RODZICE POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA RODZINNE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WINNICY

  Na podstawie art. 26 ust.6 ustawy z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy zawiadamia osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, że przyjmowane są już wnioski na nowy okres świadczeniowy. :

  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
  • Wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego, uzależnionego od terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się w miesiącu, następującym po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Do wniosku dołącza się orzeczenie stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, bądź zaświadczenie właściwej instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności > więcej
 • Wiatraki wywołują depresję i zabijają kury i krowy?

  Coraz więcej społeczności lokalnych gwałtownymi protestami blokuje budowę farm wiatrowych. Straszą nieznanymi chorobami, zakładają portale, na których umieszczają katastroficzne wizualizacje wsi zastawionych wiatrakami. Samorządowcy stają pod ścianą: z jednej strony mają przedsiębiorców kuszących wpłatami do budżetu gminy, z drugiej - rozjuszonych mieszkańców. Wielu wójtów popełnia błąd już na wstępie, nie organizując szerokich konsultacji społecznych. A to jedyny sposób, aby do konfliktów, w których liczą się głównie emocje, nie dopuścić  > więcej

 • Wydawanie artykułów żywnościowych - wrzesień 2012

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD będą wydawane w dniu 25.09.2012r. (wtorek) od godz. 9:00 do 14:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności, ponieważ odbiór darów w innym terminie nie będzie możliwy.

  UWAGA!! Proszę zwrócić uwagę na zmianę miejsca wydawania darów!!!

 • Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

  Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

  Jak skorzystać z naszej pomocy?

 • Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Winnica

  W dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy wpłynęło powiadomienie o zamiarze "przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Winnica przed upływem kadencji".

  Inicjatorem referendum jest grupa 26 osób.

 • Brawo Pani Burmistrz

  „Minister Rostowski zwyczajnie nas wykiwał na 8 miliardów złotych” – pisze do nas stary samorządowiec. „Wszyscy powinniśmy zacząć krzyczeć, bo przecież za chwilę nie damy rady” – dodaje skarbnik.

  Publikujemy najciekawsze komentarze do tekstów z zeszłego tygodnia.

  Informowaliśmy, że ogólnopolskie organizacje gmin i powiatów apelują do samorządowców o liczny udział we wrześniowym kongresie oświaty i przemarszu do Sejmu z dwoma projektami ustaw: o dochodach JST i nowelizacji Karty Nauczyciela, Z kagankiem oświaty do Sejmu.

 • Więcej na regiony

  Na programy regionalne w Polsce w okresie 2014-2020 ma trafić więcej pieniędzy – zapowiedziała Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego podczas konwentu marszałków województw RP.

  Minister przedstawiła marszałkom projekt założeń umowy partnerskiej na lata 2014 – 2020, który ma być negocjowany z Komisją Europejską.

 • Wyjazd dzieci z gminy Winnica

  W dniu 09.09.2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie zorganizowali wyjazd dla dzieci z gminy Winnica na Finałowe Światowe Rozgrywki Dzieci w Piłce Nożnej. Impreza odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie to każdego roku jest organizowane przez firmę DANONE w różnych państwach.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 24 września 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
  3. Kontrola stanu realizacji inwestycji i remontów drogowych.
  4. Analiza informacji Wójta dotyczących wydanych decyzji o umorzeniach i odroczeniach należności wobec gminy za 2012 r.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
 • INFO WINNICA - Wrzesień 2012 r.

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym wśród mieszkanców naszej gminy zostało rozesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej sprostowanie informacji zawartych w "Dlaczego Wójt Aleksander Piątkowski nie uzyskał absolutorium?".

  INFO WINNICA - Wrzesień 2012 r. > pobierz

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  W dniu 22 sierpnia 2012 roku ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki > więcej

 • Zebranie mieszkańców Winnicy

  W dniu 18 września 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Winnicy.

  Tematem zebrania będzie: wykonanie funduszu sołeckiego za rok bieżący, ustalenie zadań funduszu na 2012 rok, sprawy bieżące.

  Ze względu na ważność tematów i podjęcie uchwał, proszę o liczne przybycie.

  Sołtys Gminy Winnica

 • Zmiany w dokumentacjach konkursowych

  mazowiecka jednostkaMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), w dokumentacjach konkursowych dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012 wprowadzone zostaną następujące zmiany.

 • Powiadomienie ws. odwołania Wójta

  W dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy wpłynęło powiadomienie w sprawie "odwołania Wójta Gminy Winnica - Aleksandra Zbigniewa Piątkowskiego przed zakończeniem kadencji".

  Inicjatorem referendum jest grupa 21 osób.

 • "Najlepiej na progu domu"

  W związku z pretensjami niektórych rodziców odnośnie miejsc zatrzymywania się autobusów szkolnych  "najlepiej na progu domu", udostepniany wyrok NSA z 20 czerwca 2012 r.  > pobierz

 • Poświętne - VII Jesienny Jarmark

  20120906 jesienny jarmark

 • Poświętne - XIV Dzień Kukurydzy i Buraka

  20120906 dzien kukurydzy

 • Jesienne szczepienie lisów

  20120905-szczep-lisowUprzejmie informuję, iż w dniach 24 września - 7 października 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwsko wściekliźnie. Akcja zostanie przeprowadzona metodą zrzutów z samolotów.

  Dodatkowe informacje > pobierz

 • Listo otwarty

  Informujemy, że dziś wpłynął do urzędu list otwarty Przewodniczącego Rady Gminy Winnica kierowany do Wójta Gminy Winnica.
  Treść listu > więcej

 • "Aktywny Samorząd"

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku uprzejmie informuje, iż od dnia 3 września 2012r. będą przyjmowane wnioski dotyczące realizacji pilotażowego programu ''Aktywny Samorząd''.

  Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 • Dożynki Gminne w Pokrzywnicy

  20120905-pokrzywnica

 • Dożynki Gminne w Pokrzywnicy

  20120905-pokrzywnica

 • Dentysta w autobusie

  91,8 proc. 15-latków i 79,9 proc. 5-latków ma zaawansowaną próchnicę zębów - wynika ze statystyk Ministerstwa Zdrowia. Pomóc ma mobilny gabinet dentystyczny.

  Fundacja Wiewiórki Julii rozpoczęła zbiórkę funduszy na jego zakup i wyposażenie.

  "Nie jest dobrze i tutaj trzeba bić na alarm" - powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w Warszawie na konferencji prasowej inaugurującej program profilaktyczny.

 • Stawka większa niż 8 miliardów

  Trwa ogólnopolska kampania „Stawka większa niż 8 mld" i akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst. Samorządy mogą zyskać łącznie od 156 mln do 1,6 mld złotych.

  Akcję zainicjował Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Dzięki projektowi samorządy w województwie dolnośląskim zyskałyby łącznie ponad 570 mln zł rocznie, w kujawsko-pomorskim ponad 330 mln zł, lubelskim blisko 300 mln zł, lubuskim 157 mln zł, łódzkim - 450 mln zł, małopolskim – 600 mln zł, mazowieckim – 1 miliard 600 mln zł, opolskim - 156 mln zł, podkarpackim - 253 mln zł, podlaskim – 165 mln zł, pomorskim – 443 mln zł, śląskim ponad 1 miliard zł, świętokrzyskim – 170 mln, warmińsko-mazurskim - 201 mln zł, wielkopolskim – 643 mln zł, zachodniopomorskim – 290 mln zł.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica