Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Krowy stają do raportu

  W naszym kraju oceną wartości użytkowej objęto ok. 25% pogłowia krów. Hodowcy nie decydują się na nią ze względu na koszty, ale też nie dostrzegają korzyści, jakie ze sobą niesie. Wielu kwestionuje jej wartość, twierdząc, że wszystkie niezbędne informacje dostarcza mleczarnia... > więcej

 • Polska zdrowa żywność, czyli ... Ile MOM na talerzu

  Pod naciskiem producentów wycofano w Polsce niemal wszelkie normy dla produktów spożywczych. Są tylko zalecenia. Jedno z nich mówi, że do 100 kg mięsa z przyprawami można dodać góra 15 litrów wody. Najsprawniejsi potrafią dolać 100... > więcej

 • Stypendia szkolne 2012 r.

  Wójt Gminy Winnica, informuje, że do 17 września 2012 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

  Wniosek można pobrać i wypełniony złożyć w sekretariacie szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać uczeń. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), ale może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 • Targi Rolnicze AGRO-PARK 2012

  20120830 agro park

  www.agro-park.pl

 • Emisja reportażu nt. ,,Informatyzacji wsi”

  W dniu wczorajszym tj. 29.08.2012 r. po raz kolejny w naszej gminie pojawiła sie telewizja, która nagrywała reportaż na temat ,,Informatyzacji wsi" Program  zostanie wemitowany w dniu dzisiejszym  o godz. 18.45 w Kurierze Mazowieckim na TVP INFO.

 • Szkolenie z „Funduszu Sołeckiego”

  fun soleckie

  Serdecznie zapraszamy sołtyski, sołtysów, członków i członkinie rad sołeckich oraz wszystkich mieszkańców Gminy Winnica na spotkanie z zakresu tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego Odbędzie się ono 03.09.2012 r. o godz. 12.00 w pomieszczeniu Ochotniczej Strazy Pożarnej w Winnicy (na górze). Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (które prowadzi między innymi portal www.funduszesoleckie.pl) w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór" Fundacji im. Stefana Batorego.
 • Ostatnie dni darmowego basenu

  Informujemy, że w dniach od 30.08.2012 r. do 31.08.2012 r. wstęp na basen dla dzieci (począwszy od najmłodszych do dzieci uczęszczającyh do gimnazjum) jest bezpłatny. Ponadto informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. w godz. popołudniowych, jeśli dopisze pogoda oraz frekwencja, na basenie zostaną zorganiozwane zawody pływackie dla dzieci i młodzieży. Przewidziane są nagrody. Zachęcamy do korzystnia z ostatnich dwóch dni funkcjonowania basenu.

  Zapraszamy !!!

 • „Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność”

  „Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność" to hasło czwartego już Kongresu Kobiet - spotkania kobiet od tych działających lokalnie, samorządowo, poprzez aktywne społecznie i politycznie do kobiet biznesu i przedsiębiorczości.

  IV KONGRES KOBIET odbędzie się w dniach 14-15 września 2012 r., a w jego ramach - 5 sesji plenarnych, 21 paneli równoległych, 3 okrągłe stoły, ponad 100 wystawców w Parku Kobiet, dziesiątki zagranicznych gości, blisko 10 000 uczestniczek. Po raz kolejny spotkanie będzie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 • Komisja Rewizyjna

  Dziś o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Udostępniamy nagranie z tego spotkania.

  część 1 > pobierz
  część 2 > pobierz

 • Informacja dot. przebiegu tras dowozu uczniów do szkół

  Przedstawiamy informację Wójta Gminy Winnica  i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Winnicy w sprawie dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Winnica w roku szkolnym 2012/2013 > pobierz

 • Zmiana przyjeć w dyżurze Rady Prawnego

  Uprzejmie informujemy, że przez najbliższe dwa tygodnie Radca Prawny będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w piątek a nie jak do tej pory w czwartek. Zmiana dotyczy dni 24 sierpnia 2012 r. (piątek) i 31 sierpnia 2012 r. (piątek). Radca Prawny będzie przyjmował w zmienionych godz. tj. od 830 do 1030.

 • Na co fundusz sołecki

  Czy są przepisy, zabraniające realizacji zadań własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego – z takim pytaniem zwrócił się do naszej redakcji wójt gminy Urzędów. Publikujemy odpowiedź MAiC.

  W liście do naszej redakcji wójt zastanawia się, czy jeśli mieszkańcy np. chcą poprawić przejezdność na konkretnym odcinku drogi gminnej (50-100 mb) poprzez zakup i zabezpieczenie tłucznia, czy mogą to zrobić z funduszu sołeckiego. Wójt spotkał się bowiem z interpretacją, że przepisy dotyczące zadań własnych gminy zabraniają podobnych posunięć.

 • Konkurs Sposób na sukces

  Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii zapraszamy do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.

 • Komisja Rewizyjna

  Dnia 24 sierpnia 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Analiza informacji Wójta na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.

  3. Analiza sytuacji finansowej jednostek gminnych.

  4. Kontrola stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r.

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie posiedzenia.

 • Podatki w górę

  W przyszłym roku mieszkańcy zapłacą więcej m.in. za posiadanie psa, nieruchomości i środki transportowe. Za ministerstwem finansów publikujemy górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku.

  W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywać w 2013 r. Stawki w porównaniu do obowiązujących wzrosną o 4 proc., a więc o tyle ile wyniosła inflacja w I półroczu 2012 roku.

 • List otwarty do Przewodniczącego Rady Gminy Winnica

  W związku ze skandalicznym przebiegiem obrad XX sesji Rady Gminy Winnica z dnia 16.08.2012 r. przedstawiam list otwarty skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy Winnica > pobierz

  Aleksander Piątkowski

 • Darmowy tydzień na basenie

  Informujemy, że w dniach od 20.08.2012 r. do 24.08.2012 r. wstęp na basen dla dzieci (począwszy od najmłodszych do dzieci uczęszczającyh do gimnazjum) jest bezpłatny. Zachęcamy rodziców by przyprowadzali swoje dzieci na basen.
  Zapraszamy !!!
 • List otwarty do radnych

  Zgodnie z zapowiedzią wygłoszoną przeze mnie na sesji dnia 16.08.2012 r. zamieszczam list otwarty skierowany do radnych > pobierz

  Aleksander Piątkowski

 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Winnica.

  Wójt Gminy Winnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Winnica do zgłaszania uwag do załączonego projektu Uchwały Rady Gminy Winnica w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Winnica.

  Termin konsultacji: do dnia 31 sierpnia 2012 r.

  Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3.

  Załączniki:

  1. Uchwała Nr XIV/79/2011 w sprawie ustalenia zasad konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów > pobierz

  2. Projekt Uchwały Rady Gminy Winnica w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Winnica > pobierz

  3. Formularz konsultacji > pobierz

 • XX Sesja Rady Gminy

  Dziś o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XX Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • Program Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego

  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok"

  Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".

 • Od funduszu do odnowy wsi

  Kiedy porówna się wskaźniki wdrożenia funduszu sołeckiego w różnych województwach, to widać wyraźnie, że są one najwyższe na południu Polski. Przodują: Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Podkarpacie. I nie jest to przypadek, że właśnie te a nie inne regiony wiodą prym pod tym względem.
  Znamienne, że... > więcej

 • 3-dniowy wyjazd studyjny na Opolszczyznę

  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodą Opolskim serdecznie zaprasza sołtysów, liderów i animatorów wiejskich oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza do udziału w 3-dniowym wyjeździe studyjnym na Opolszczyznę.

  Formularz zgłoszeniowy - deklaracja uczestnictwaw
  wyjeździe studyjnym na Opolszczyznę
  w dniach 12-14 września 2012 r.

 • Dobrze opracowany wniosek

  fundusze-soleckieWniosek uchwalony przez zebranie sołeckie w sprawie rozdysponowania przypadającej na sołectwo puli środków z funduszu sołeckiego powinien spełniać podstawowe wymogi ustawowe,aby nie został uznany przez wójta za nieprawidłowy i aby nie został z tego powodu odrzucony. Jakie to są wymogi? Są one wymienione w art. 4 ust. 2–4 i art. 1 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420). Jednak wniosek... > więcej

 • Statut a fundusz

  fundusze-soleckieNie tylko przepisy ustaw: o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami) i o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz. 429) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – są ważne dla wdrażania w gminie i potem praktycznej realizacji... > więcej

 • Aktywne kobiety wielkopolskich wsi

  Miło nam poinformować, iż Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. ,,Aktywne kobiety wielkopolskich wsi" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ma on na celu wzrost udziału i roli kobiet wiejskich w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności poprzez pozyskanie wiedzy i wzrost świadomości przez adresatki projektu w zakresie: stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet w rynku pracy czy edukacji.

  Przedsięwzięcie ma przyczyniać się do mobilizacji i zachęcenia kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności poprzez wolontariat oraz zapoznanie z narzędziami i przykładami działań, które zmierzają w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.

 • Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2012/2013

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że wnioski wraz z dokumentami na dożywianie dzieci w szkole będą przyjmowane w dniach 13 - 24 sierpnia 2012 r. Wniosek o pomoc do pobrania na stronie oraz w pok. nr – 4 GOPS.

  Wniosek o pomoc > pobierz

 • Wydawanie żywności - sierpień 2012 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD będą wydawane w dniu 24.08.2012r. (piątek) od godz. 9:00 do 14:00 (budynek Gimnazjum w Winnicy). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności, ponieważ odbiór darów w innym terminie nie będzie możliwy.

 • II Gminne Zawody Lekkoatletyczne

  20120813 zawody lekkoatletyczne

 • Motocyklowe Legendy przyjadą do Pułtuska!

  20120810-motoJuż w sobotę 11 sierpnia odbędzie się „III Zlot Motocykle Legendy II Wojny Światowej". Główni organizatorzy, Automobilklub Polski oraz Miasto Pułtusk zapraszają wszystkich mieszkańców oraz turystów na najdłuższy rynek w Europie, gdzie będzie można podziwiać prawdziwe ikony motoryzacji. Wśród atrakcji nie zabraknie licznych konkursów oraz pokazów z udziałem zabytkowych motocykli.

  Program zlotu > pokaż

 • XX Sesja Rady Gminy

  Dnia 16 sierpnia 2012 roku (czwartek) o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/43/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zakresu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Winnica wobec Wójta Gminy Winnica.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Winnica.

  13. Stanowisko Rady Gminy w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Budowa Budynku Socjalnego w miejscowości Zbroszki".

  14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

  15. Wolne wnioski i zapytania.

  16. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

  17. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz
 • Nasze życie codzienne

  Sposoby ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko w naszym życiu codziennym (zgodnie z zasadami CP – Czystszej Produkcji) > pobierz

 • Basen za darmo dla wszystkich

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 sierpnia 2012 r. wstęp na basen odkryty w Winnicy będzie bezpłatny dla wszystkich.
   
   ZAPRASZAMY !!!
 • Uwaga na toksyczny barszcz Sosnowskiego

  Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) jak się okazuje to bardzo popularna roślina. Pochodzi z rejonu Kaukazu. W latach 50-70 stosowano ją nawet jako paszę dla bydła. Dziś roślina, ze względu na swoje toksyczne właściwości, objęta jest prawnym zakazem hodowli, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski - informuje Ryszard Sawicki z Ogrodu Botanicznego w Lublinie.      > więcej

  Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego

  Wyglądem przypomina przerośnięty koper, osiąga od 1 do 4 metrów wysokości. Ma grubą, bruzdowatą łodygę, u góry zieloną, ku dołowi zwykle pokryta purpurowymi plamkami. Liście (do 150 cm) składają się z dość szerokich i przeważnie tępo zakończonych odcinków. Wzdłuż brzegu blaszki liściowej znajdują się krótkie, zaokrąglone ząbki. Kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach o średnicy do 50 cm, składający się z 30-75 baldaszków wyrastających na krótko owłosionych promieniach.

 • Rzekome zamknięcie Szkoły Podstawowej w Błędostowie

  Dotarła do mnie niepokojąca informacja o oburzeniu społeczności, której dzieci mają pobierać naukę w Szkole Podstawowej w Błędostowie.

  Ktoś rozpowszechnił fałszywą informację jakobym zamknął szkołę w Błędostowie i działać będzie jedynie szkoła w Winnicy, nic bardziej kłamliwego. Sama procedura zamykania szkoły trwa bardzo długo i wymaga przede wszystkim konsultacji społecznych, zgody kuratorium i najważniejsze, zgody Rady Gminy.

  Szkoła w Błędostowie została wyremontowana, trwają prace nad poprawą zaplecza sportowego szkoły – stadionu. Czy obiekty przeznaczone do likwidacji w ten sposób się traktuje?

  We wsi Błędostowo i Smogorzewo są radni, którzy powinni udzielać rzetelnych i prawdziwych informacji.

  Dotarła do mnie także wiadomość, że nie przyjmuję mieszkańców z Rębkowa, Błędostowa i Domosławia. Jest to tak samo fałszywa informacja mająca na celu odstręczanie Państwa ode mnie.

  Zawsze proszę sprawdzać zasłyszane informacje u źródła, to znaczy w Urzędzie Gminy, wystarczy telefon do urzędu (tel. 23 691 40 92), bądź bezpośrednio do mnie (tel. 505 158 565). Codziennie jestem dostępny w Urzędzie Gminy już od godziny 7.00, a we wtorki od 6.30. Wyznaczone formalne godziny przyjęć są jedynie dla potrzeb administracyjnych. Kiedykolwiek ktoś przyjdzie do mnie, a jestem na miejscu w Urzędzie to zawsze zostanie przyjęty, jest także do Państwa dyspozycji Sekretarz Gminy.

  Wójt Gminy
  Aleksander Piątkowski

 • Protokół ze spotkania zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu systemowego

  W dniu 16.07.2012 odbyło się spotkanie Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Nasza aktywność w drodze do sukcesu" > więcej

 • Darmowy basen

  Informujemy, że w dniach 08.08.2012 r. i 10.08.2012 r. wstęp na basen dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum będzie bezpłatny.

  ZAPRASZAMY!!!

 • Zawody pływackie na naszym basenie

  Informujemy, że w II połowie sierpnia zostaną zorganizowane zawody pływackie na odkrytym basenie w Winnicy. Przewidywane są liczne nagrody. Szczegółowe informację wkrótce. Śledźcie naszą stronę.

  Wójt Gminy Winnica
  Aleksander Piątkowski
 • Konkurs "Zdrowa Gmina"

  Informujemy, że Gmina Winnica uczestniczy w konkursie „Zdrowa Gmina". Głównym celem tego programu jest profilaktyka nowotworowa. Bardzo serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnych badań tj. cytologia, mammografia, kolonoskopia. Zadbajmy o zdrowie naszych rodzin. Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem Urzędu lub z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Winnicy.

  Załącznik dotyczący badań > więcej

  Ponadto zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego badania słuchu, które odbędzie się w dniu 13.08.2012 r. na terenie budynku Urzędu Gminy.

 • Emisja reportażu o naszej gminie

  Dnia 02.08.2012 roku TV Polska wyemitowała reportaż dotyczący spraw z terenu naszej gminy. Zapraszamy do obejrzenia tego reportażu (odtwarzanie od 3 minuty 20 sekundy programu) - www.tvp.pl

 • Sytuacja epidemiologiczna na Mazowszu

  Kto widział bakterię lub wirusa gołym okiem? Nikt, ale wszyscy się ich boją. I słusznie, trzeba być czujnym i przewidującym. Artykuł (do pobrana) Kronika Mazowiecka Nr 7-8 (2012) • lipiec-sierpień 2012 strona 26 i 27 - www.mazovia.pl

  Zapraszam do lektury całego miesięcznika - to powinno nas interesować - wiedza na temat Naszej Małej Ojczyzny - Mazowsza.

 • Telewizja w naszej Gminie

  W dniu dzisiejszym znów w naszej gminie pojawiła sie telewizja. Ze względu na rozbudowany program o Powstaniu Warszawskim, dzisiejszy program o Winnicy zostanie wemitowany w dniu jutrzejszym tj. 02.08.2012 r. o godz. 18.45 w Kurierze Mazowieckim na TVP INFO.

 • Sposoby na burzę

  20120801 burzaMinisterstwo Spraw Wewnętrznych przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas burz i huraganów oraz w czasie wypoczynku nad wodą. Resort uczula, że gwałtowne nawałnice powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz straty materialne. Pamiętajmy, aby unikać otwartej przestrzeni i nie parkować aut pod drzewami, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe, zamknąć okna i drzwi, usunąć z balkonów zbędne przedmioty. Więcej infomacji na stronie - www.samorzad.pap.pl

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica