Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Komisja Rewizyjna

  Dnia 11 czerwca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie:

  • zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2011 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica.
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  O G Ł O S Z E N I E
  W Ó J T A  G M I N Y  W I N N I C A
  II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WINNICA W MIEJSCOWOŚCIACH:
  WINNICA, SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE I ZBROSZKI

  Wójt Gminy Winnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki Gmina Winnica–stanowiących własność gminy, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi składających się z działek o numerach ewidencyjnych:

 • Dzień Samorządowca

  dzien-samorzodowca

  W dniu 27 maja co roku świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, w którym to Wy, Samorządowcy, możecie pokazać ogrom dokonanej pracy dla społeczności lokalnych.

  Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy w „małych ojczyznach", ten okres stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

  Drodzy Samorządowcy! Pragniemy serdecznie podziękować Wam w dniu Waszego święta za trud i poświęcenie z jakim służycie społeczeństwu i życzyć samych sukcesów, tak, aby wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców.

  Wójt i Sekretarz
  Gminy Winnica

 • Smak Mamrota już w poniedziałek

  mamrot2012

 • Wyniki konkursu - Chrońmy ziemię

  chronmyziemie20120422Dobiegł końca konkurs plastyczny „Chrońmy ziemię” ogłoszony przez Wójta Gminy Winnica. Celem tego konkursu było m.in. zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego. Prace do konkursu można było zgłaszać w terminie od 22.04.2012 r. do dnia 22.05.2012 r. W tym terminie napłynęły 22 prace.

 • XVIII Sesja Rady Gminy

  Dziś o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich

  zwiazek-gmin-wiejskichW dniach 10-11 maja odbyło się w Poznaniu XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Wzięło w nim udział ponad 300 samorządowców i gości, także wójt naszej gminy Aleksander Piątkowski.

  Wśród zaproszonych gości znalazł się Jan Grabkowski Starosta Poznański oraz Tomasz Bugajewski Członek Zarządu Województwa Wielkoplskiego. > więcej

 • Nasz urząd wyróżniony

  wyrozniony-urzadJesteśmy najlepsi!

  Mamy zaszczyt poinformować naszych mieszkańców, że nasz urząd został wyróżniony w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu". Zostaliśmy wyróżnieni wśród wszystkich urzędów na całym Mazowszu!

  Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu" zorganizowany przez Warszawską Grupę Doradców PR skierowany był do wszystkich dziennikarzy w tym obywatelskich pracujących na terenie całego Mazowsza. To oni decydowali, kto zasługuje na miano najbardziej medialnej osoby w urzędzie. Głosować mogli sześciu kategoriach:

 • Komisja finansowa

  Dziś odbyło się posiedzenie komisji finansowej. Udostępniamy nagranie z tego spotkania.

  > odsłuchaj nagranie

 • Posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

  W dniu 25.05.2012r. (piątek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  Program spotkania:

  • Przywitanie zaproszonych gości – Wójt Gminy Winnica Aleksander Piątkowski

  • Prawne aspekty powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Kierownik GOPS w Winnicy Wioletta Zawadzka

  • Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego

  • Zjawisko przemocy w rodzinie – pedagog Szkoły Podstawowej w Winnicy Anna Strauch

  • Podsumowanie i zakończenie spotkania.

  W dniu 25.05.2012r. (piątek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

   

  Program spotkania:

  ·     Przywitanie zaproszonych gości – Wójt Gminy Winnica Aleksander Piątkowski

  ·     Prawne aspekty powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Kierownik GOPS w Winnicy Wioletta Zawadzka

  ·        Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego

  ·     Zjawisko przemocy w rodzinie – pedagog Szkoły Podstawowej w Winnicy Anna Strauch

  ·     Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 • Kary za nieodane książki

  Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy informuje, iż od sierpnia 2012r. wprowadza nowy system komputerowy MAK+, który automatycznie naliczy karę w wysokości 20 gr za każdy dzień przetrzymania książki. Prosimy wszystkich czytelników (dłużników) o zwrot zaległych książek do końca siepnia br. Po tym terminie niezależny system naliczy opłatę w zależności od czasu przetrzymywania danej książki.Jeśli książka została zniszczona lub zagubiona można ją zastąpić swoją. Książki są własnością biblioteki i każdy wypożyczający własnoręcznym podpisem zobowiązał się do przestrzegania regulaminu.

  Zapraszamy wszystkich czytelników do naszej biblioteki.

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek, piątek 10.00 - 18.00
  Wtorek - czartek 8.00 - 16.00

  Tel. 23 691 41 20

  Więcej informacji na naszej stronie internetowej http://biblioteka.gminawinnica.pl

 • Zebranie mieszkańców wsi Winnica

  W dniu 23.05.2012r o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Winnica odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Winnica.

  Tematem zebrania będzie fundusz sołecki i sprawy bieżące.

  Sołtys wsi Winnica
  Lech Janiszewski
 • Roczny program współpracy

  Informujemy, iż dnia 14 maja rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Organizacje pozarządowe z całego województwa oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok. > więcej

 • Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

  szkola-trzezwosciZespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin, która odbędzie się 16-17 CZERWCA 2012 R. To już 31 pielgrzymka, podczas której modlimy się, wymieniamy doświadczenia, a także podejmujemy nowe inicjatywy w celu ochrony trzeźwości w Polsce. > więcej

 • XVIII Sesja Rady Gminy

  Dnia 21 maja 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Budżetowego w Winnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  10. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie".
  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
  14. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący
  Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz

 • Posiedzenie Komisji Finansowej

  Dnia 18 maja 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na Sesji Rady Gminy w dniu 21 maja 2012 r.

 • Wydawanie żywności - maj 2012 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD za miesiąc maj będą wydawane w dniu 17.05.2012r. (czwartek) od godz. 9:00 do 13:00 (budynek Gimnazjum w Winnicy).

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności.

 • 18 Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej

  promocja-logoW dniu 2 czerwca (sobota) 2012 r. na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21, odbędzie się 18 Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej.

  Więcej…

 • Komisja Rewizyjna Rady Gminy Winnica

  Dnia 8 maja 2012 roku (wtorek) o godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.
  Poniżej zamieszczamy nagrania z tego spotkania.
  > odsłuchaj (część 1)
  > odsłuchaj (część 2)

 • Bezpłatne doradztwo

  logo.zielonemostyLGD Zielone Mosty Narwi informuje, że w związku z naborem wniosków (na działania: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) można korzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania z doradcą.

  Przypominamy, że nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 16 maja do 31 maja 2012r.

  Harmonogram dyżurów doradców > pobierz

 • Wnioski o płatności obszarowe

  Wnioski o płatności obszarowe w BP ARiMR w Golądkowie można składać:

  7-11 MAJA oraz 14-15 MAJA w godz. 6.00 – 22.00

  12 MAJA (SOBOTA) w godz. 7.30 – 15.30

 • Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

  pck-logo8 maja – w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża oraz pierwszego laureata pokojowej Nagrody Nobla (w 1901 r.), obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 7-13 maja 2012 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża Czerwonego i Czerwonego Półksiężyca i cały 2012 rok, świętujemy pod hasłem "Youth on the move" – „Młodzież w Działaniu".

 • Nabór wniosków

  logo.zielonemostyLGD Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  -  Małe Projekty,

  - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

  - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

  - Odnowa i rozwój wsi.

  Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 16 maja do 31 maja 2012r.

  Szczegóły w załączonym ogłoszeniu > pobierz

 • Międzynarodowy Dzień Strażaka

  dzien-strazakaW dniu 4 maja obchodzimy "Dzień Strażaka", święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim?

  Z tej okazji w imieniu swoim, jak i pracowników Urzędu Gminy składam serdeczne życzenia i podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

  Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

  Wójt Gminy Winnica
  Aleksander Piątkowski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica