Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 08 maja 2012 roku (wtorek) o godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

 • Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych

  Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

  W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

  Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

 • Konkurs na trenera środowiskowego - ORLIK 2012

  W dniu 27.04.2012 r. na stronie BIP Urzedu Gminy Winnica ogłoszono konkurs na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk Orlik 2012.

  Więcej informacji na ten temat na stronie  www.bip.gminawinnica.pl

 • Spotkanie aktywizacyjno - szkoleniowe

  logo.zielonemostyW dniu 25.04.2012 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjno - szkoleniowe w związku z planowanym naborem wniosków za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju".

  > materiały ze szkolenia <

 • Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

  20120424-szczepienie-miniatMazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach 4-17 maja 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.

  Szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm i grubości 1 cm, koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.

  Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.

  Każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłosić służbie medycznej.

  Przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

  Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

  > do pobrania plakaty <

 • Prezydent namawia do świętowania

  flagapolskiPrezydent Bronisław Komorowski zachęca, aby 2 i 3 maja władze lokalne i mieszkańcy dekorowali na biało-czerwono budynki publiczne, domy, ulice i place w miastach i na wsiach.

  W liście przesłanym m.in. do przewodniczącego Związku Gmin Polskich RP Bronisław Komorowski zachęca do przyłączenia się do akcji „Majówka z Polską" oraz umacniania tradycji, promującej przywiązanie do barw narodowych.

  „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Polonii i Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy w wolnej Polsce z coraz większą radością. To najlepszy czas, by przypominając o tradycjach, korzeniach i tożsamości narodowej, wspólnie odczuwać dumę z osiągnięć demokratycznej i nowoczesnej Polski" – pisze w liście prezydent RP.

 • Roczna ocena jakości powietrza

  WIOS-warszawaMazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że wykonano opracowanie pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2011".

  Wykonanie oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim możliwe było dzięki udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparciu finansowemu na realizację zadań państwowego monitoringu środowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Opracowanie to, podobnie jak raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2010 roku" oraz inne publikacje, jest zamieszczone na stronie internetowej WIOŚ pod adresem http://www.wios.warszawa.pl.

 • Obwieszczenie ws. wycinki drzew i zakrzaczeń

  Osoby, które otrzymały zgodę na wycinkę drzew i zakrzaczeń z terenu po kolejce wąskotorowej jak i osoby, które bez takowej zgody dokonywały wycinki proszone są o uprzątniecie terenu, na którym prace prowadzili tj. zebranie drobnych gałęzi i zakrzaczeń oraz ich zagospodarowanie.

  Wójt Gminy Winnica
  Aleksander Piątkowski

 • Mazowiecki Konkurs Wiedzy

  20120423-krusRusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

  W tym roku rozpoczyna się już III edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów promującego bezpieczeństwo pracy na roli, organizowanego przez KRUS we współudziale instytucji samorządowych i lokalnych mediów.

  Do udziału w tym Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 3 etapach (gminnym, powiatowym i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie. Laureaci I miejsca w poszczególnych etapach przechodzą do następnej tury Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS, Urzędach Gmin (bądź na stronie internetowej gminy).

  Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca 2012r.

  Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

  Regulamin konkursu > pobierz

  Formularz zgłoszeniowy > pobierz

 • Konkurs plastyczny - Chrońmy Ziemię

  chronmyziemie20120422 Wójt Gminy Winnica z okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi, który jest obchodzony na całym świecie w dniu 22 kwietnia 2012 r. ogłasza konkurs plastyczny pt.: "Chrońmy Ziemię"

  Celem konkursu jest:

  •  zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego,
  • uwrażliwianie na estetykę najbliższego otoczenia,
  • promowanie zachowań proekologicznych,
  • rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
  • podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
  • pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

  Regulamin konkursu > pobierz

 • Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

  ziemiaPrzesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
  z okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi
  22 kwietnia 2010r.

  Na Matkę Ziemię – nasz jedyny dom – jest wywierana ciągła presja. Ludzie zwiększają wobec niej wygórowane wymagania, a Ziemia zaczyna pokazywać oznaki zmęczenia. Przez całą historię naszego istnienia ludzkość polegała na hojności natury oraz na jej zdolnościach do zapewnienia nam pożywienia, dobrobytu i rozwoju. Zbyt często jednak korzystaliśmy z dóbr natury nie odwzajemniając się w żaden sposób. Dopiero teraz zaczynamy dostrzegać konsekwencje naszej niegospodarności.

 • Możliwość składania wniosków przez Internet

  Biuro Powiatowe ARiMR w Golądkowie informuje, że 15 maja mija termin na składanie wniosków o przyznanie płatności na rok 2012.

  Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków przez Internet.

  Wniosek przez Internet o przyznanie płatności może zostać złożony za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR.

  Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu składa się bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego lub bezpośrednio w biurze powiatowym.

  Formularz wniosku, opracowany przez Agencję, dostępny jest w Biurach Powiatowych, Oddziałach Regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl.

  Kierownik
  Biura Powiatowego ARiMR
  Stanisław Guzel

 • Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD

  elektrosmieciUprzejmie informujemy, że z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi, który jest obchodzony 22 kwietnia, Wójt Gminy Winnica wraz Zakładem Budżetowym w Winnicy Sp. z o.o. organizują po raz pierwszy zbiórkę zużytego sprzętu RTV i AGD. Ten dzień może być dobrym impulsem do wiosennych porządków i jednoczesnego zadbania o środowisko naturalne. Warto pomyśleć, czy nie musimy pozbyć się starego żelazka, zużytego telewizora, lodówki itp.? Wygodnie i z poszanowaniem natury zrobimy to podczas pierwszej takiej akcji, która odbędzie się w dniach 23 - 27 kwietnia 2012 r.

  Zużyty sprzęt będzie można przekazać bezpłatnie przy bramie wjazdowej do Zakładu Budżetowego w Winnicy w godz. od 800 do 1500 (będzie stała tam przyczepa, na której przez cały tydzień będzie składowany sprzęt).

   

  Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji - to okazja,

  by łatwo i legalnie pozbyć sie elektrośmieci !!!

                

  Wójt Gminy Winnica
  Aleksander Piątkowski
 • Komisja rewizyjna

  Dnia 17 kwietnia 2012 roku (wtorek) o godz. 930 w lokalu Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.
  Zamieszczamy nagranie z tego spotkania > odsłuchaj

 • Zapraszamy na badania mammograficzne

  mammografiaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wykonania nieodpłatnego badania mammograficznego dla kobiet w wieku 50-69 lat. Kobiety poniżej 35 roku – opłata 80 zł. Badanie można wykonać w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Winnicy przy Urzędzie Gminy Winnica od godz. 900 do 1700.
  Zapisy i wszelkie informacje bezpośrednio pod nr telefonu: 801 080 007 lub (58) 666 24 44
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 17 kwietnia 2012 (wtorek) o godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

 • Mandat za śmieci w lesie

  Tysiąc złotych mandatu dostał mieszkaniec Piecek za wyrzucenie śmieci i wjazd samochodem do lasu.

  To najwyższa kara, jaką za takie wykroczenia mogli go ukarać strażnicy leśni.

  Foliowe worki szczelnie wypełnione śmieciami – taki widok ujrzeli 19 marca strażnicy leśni z Nadleśnictwa Mrągowo. Odpady leżały w lesie blisko drogi Mrągowo-Ganty. Strażnicy, jak zwykle w takich przypadkach, zmuszeni byli do grzebania w śmieciach, które ktoś wyrzucił do lasu. Tym razem ten wysiłek nie poszedł na marne. Funkcjonariusze Straży Leśnej znaleźli dokumenty, dzięki którym udało im się ustalić, kto potraktował las jako bezpłatne wysypisko śmieci. Leśnym śmieciarzem okazał się mieszkaniec Piecek. Strażnicy leśni ukarali go za dwa wykroczenia, których się dopuścił: wjazd samochodem do lasu i zaśmiecanie lasu.

  – W obu przypadkach zastosowali najwyższy możliwy mandat, czyli po 500 zł. Sprawca musi więc zapłacić w sumie 1000 zł i uprzątnąć śmieci, które wyrzucił w lesie – wyjaśnia Adam Siemakowicz, inspektor Straży Leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.


  Źródło: komunalny.pl

 • Możliwość uzyskania dotacji przez spółki wodne w 2012 r.

  Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Winnica

  Zgodnie z art. 164 ust.5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 z póz. zm.), art. 48 K.p.a. Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Winnica zawiadamia, iż w dniu 25 maja 2011 roku Rada Gminy Winnica Uchwałą Nr VIII/39/11 w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczenia (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2011 roku Nr 99 poz. 3152) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie gminy Winnica pomocy finansowej z budżetu Gminy w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, z wyjątkiem tych, które są związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z powyższym na podstawie § 3 w/w uchwały Referat Budżetu i Finansów informuje o możliwości składania przez spółki wodne prowadzące działalność na terenie Gminy Winnica wniosków o dofinansowanie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały.

 • Mobilny Punkt Informacyjny

  Dnia 16 kwietnia w Urzędzie Gminy Winnica (sala konferencyjna) zostanie przeprowadzona akcja informacyjna „Mobilny Punkt Informacyjny", w ramach której pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą pełnili dyżur. Celem działania jest bezpośrednie zachęcenie społeczności lokalnych mniejszych miejscowości do aktywnego aplikowania o środki w ramach Programów Operacyjnych. Podczas dyżuru (w godzinach pracy urzędu) konsultanci będą udzielać indywidualnych, bezpłatnych informacji oraz udostępnią materiały informacyjno-promocyjne. Bezpłatne konsultacje skierowane są do przedsiębiorców, osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne z RPOWM, POKL, PROW, POIG i inne.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica