Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Wydawanie żywności - marzec 2012 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD za miesiąc marzec, będą wydawane w dniu 04.04.2012r. (środa) od godz. 9:00 do 12:00 (budynek Gimnazjum w Winnicy).

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności.

 • Wydawanie żywności - marzec 2012 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD za miesiąc marzec, będą wydawane w dniu 04.04.2012r. (środa) od godz. 9:00 do 12:00 (budynek Gimnazjum w Winnicy).

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności.

 • XVII Sesja Rady Gminy

  Dziś o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XVII Sesja Rady Gminy.
  > odsłuchaj nagranie

 • Spotkanie aktywizacyjno - szkoleniowe

  Wójt Gminy Winnica wraz z Dyrektorem Biura LGD Zielone Mosty Narwi mają zaszczyt zaprosić na spotkanie aktywizacyjno - szkoleniowe w związku z planowanym naborem wniosków za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013

  "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju '.
  Termin spotkania: 25.04.2012r., godz. 10.00
  Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Winnicy (sala konferencyjna)

  Serdecznie zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych.

  > program spotkania

 • Spotkanie

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie zaprasza na spotkanie dotyczące uzgodnienia projektu „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł nierolniczych" dla OSN, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku /sala konferencyjna/, ul. Rynek 41 w dniu 29.03.2012r. /czwartek/ o godz. 10:00.

 • Konkurs Plastyczny

  straz-pozarna20120326Uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej organizuje XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

  W związku z tym, że w 2012 roku mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, tematem tegorocznego konkursu jest "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują".

 • Opieka nad małym dzieckiem

  dziecko20120326Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, która udostępniona jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl. Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów, do gmin które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć , a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

 • XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

  Dnia 28 marca 2012 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy.
  Proponowany porządek obrad:

 • Ogłoszenie o przerwie w dostawie energii elektrycznej

  W imieniu Energa Operator zawiadamiamy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystapią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Winnica w dniu 22 marca 2012 r. w godz. 1030 - 1230.

  Za utrudnienia przepraszamy.
 • Wiosenne porządki

  smieci20120318Nadeszła wiosna i wszyscy ruszyli by sprzątać swoje obejścia. Jest tylko jeden problem, co zrobić ze śmieciami, które się nagromadziły. Najprościej wywieźć do lasu lub w inne ustronne miejsce - nie trzeba płacić i problem z głowy. (w załączeniu kilka zdjęć, które wykonałem 18.03.2012 r.)

 • Informacja w sprawie płatności obszarowych

  Uprzejmie informujemy wszystkich rolników, że od 15 marca do 15 maja 2012 r. można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych. Rolnik może złożyć wniosek osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR w Golądkowie, wysłać pocztą lub złożyć przez Internet.

  Jak co roku świadczymy nieodpłatną pomoc w zakresie wypełniania wniosków. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Gminy Winnica do Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - do Pana Pawła Tkaczyka, pokój nr 9 na I piętrze, telefon /23/ 691 40 25 wew. 23.

 • Mazowsze nadaje na jednej fali

  Warszawska Grupa Doradców PR ogłasza konkurs, który może przyspieszyć rozwój twojej kariery i odmienić twoje życie prywatne. Jeśli nie jest Ci obojętne jak widzą Cię inni oraz chcesz się sprawniej komunikować z otaczającym światem razem z WGD PR możesz dowidzieć się, co zrobić, żeby wszystkie drzwi same otwierały Ci się przed nosem, bez zbędnego „Sezamie otwórz się". Wykorzystaj szansę, którą stwarza wszystkim chętnym konkurs „Mazowsze nadaje na jednej fali".

 • Człowiek - najlepsza inwestycja

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII oraz zapisami Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII.

 • Uchylenie decyzji dot. biogazowni

  OBWIESZCZENIE

  Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie
  z dnia 5 marca 2012 r.
   
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. nr 79 z 2001 r., poz. 856 z późn. zm.) ... > więcej
 • Wpływ Oświaty na kondycję finansową samorządów

  STANOWTSKO KONWENTU WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW
  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  zdnia01.03.2012 r.

  w spr. wpływu Oświaty na kondycję finansową samorządów.

  Oświata w założeniu powinna być finansowana przez Państwo poprzez subwencję oświatową jednak od wielu lat ciężar ten przenoszony jest w coraz większym stopniu na samorządy. Mowa tu o bieżącym utrzymaniu szkół, przeprowadzanych remontach oraz pozostałych inwestycjach, które finansowane są przez gminy. Ogromne koszty funkcjonowania publicznych szkół biorą swój początek z ustawy Karta Nauczyciela. Jest to akt prawny faworyzujący nauczycieli na tle ogromnej większości pozostałych pracowników, którzy korzystają z uprawnień jakie im daje kodeks pracy. Pomijamy tu zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, a zarabiająjcych często "grosze", nie mowiąc o przypadkach osób, których sytuacja zmusiła do pracy na "czarno"... > więcej

 • Zawiadomienie

  Wójt Gminy Winnica, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (DZ.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) informuje, że został opracowany i wyłożony do publicznego wglądu w pokoju nr 8 - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Winnica na lata 2012 – 2027.

  Uwagi do powyższego projektu można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w okresie od dnia 13.03.2012r. do dnia 04.04.2012r.

  > Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Winnica na lata 2012-2027.

 • Dzień Sołtysa

  11 marca - Dzień Sołtysa

  soltys

   
  Wszystkim Sołtysom oraz radom sołeckim z terenu Gminy Winnica, z okazji Dnia Sołtysa składam najszczersze, życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także życzę odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów, gotowości do zmierzenia się z nowymi problemami, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi, z którymi przyjdzie się Państwu spotkać.

  Z najlepszymi życzeniami,
  Wójt Gminy
  Aleksander Piątkowski

 • Akademia Wójta

  Dnia 08 marca 2012 roku sekretarz gminy wraz z wójtem wzięli udział w cyklu szkoleniowym Akademia Wójta, które odbywało się w Płocku. W trakcie szkolenia omawiano wiele problemów związanych z pracą w samorządzie terytorialnym oraz możliwości poprawy obsługi interesantów urzędu gminy w tym przyszłościowa obsługa poprzez system komunikacji internetowej. Przedstawiono nowy sposób realizacji informatyzacji terenów wiejskich, zwłaszcza takich jak teren naszej gminy, pełniejsza wiedza w tym zakresie zostanie przekazana na spotkaniu, które odbywać się będzie w dniach 22-23 marca.

  Organizatorzy zajęć wskazali jako wartościowe i szczególne godne polecenia strony internetowe, mianowicie:

  http://www.witrynawiejska.org.pl

  http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl

  http://www.wszechnica.org.pl

  Na stronach tych dostępna jest potrzebna w codziennej pracy gospodarskiej wiedza.

 • Zakład Budżetowy

  ZAKŁAD BUDŻETOWY w Winnicy Sp. z o.o.

  przedstawia ofertę usług jakie może wykonać.

  • prace koparko-ładowarki
  • wywóz nieczystości płynnych
  • prace remontowo-budowlane - pełen zakres
  • utwardzanie placów koską brukową
  • wykonywanie ogrodzeń
  • wykonywanie przyłączy wodnych
  • wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych

  Szczegółowych informacji udziela prezes Zakładu Budżetowego Pan Włodzimierz Godlewski telefonicznie pod nr tel: 505-158-563 lub osobiście w siedzibie Zakładu która mieści sie w Urzędzie Gminy Winnica.

  Na wszystkie prace będą wystawiane faktury VAT.

 • Zasady wypełniania wniosków o przyznanie dopłat

  arimr-logoZapraszamy na szkolenie z zakresu „Zasad wypełniania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych na 2012 rok".

  Szkolenie odbędzie się dnia 14.03.2012 r. o godz. 10.00 w Sali Rady Powiatu w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19. (budynek Powiatowej Straży Pożarnej).

  Organizatorem szkolenia jest Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pułtusku z/s w Golądkowie.

  Zapraszamy  na szkolenie z zakresu    „Zasad wypełniania wniosków o   przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia  ONW i płatności rolnośrodowiskowych na 2012 rok”

  Szkolenie odbędzie się dnia 14.03.2012 r. o godz. 10.00 w Sali Rady Powiatu w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19. ( budynek Powiatowej Straży Pożarnej)

            Organizatorem szkolenia jest Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

   w Pułtusku z/s w Golądkowie.
 • Kupię

  Kupię lub przyjmę używaną lodówkę. 
   
  Prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Winnicy tel. /23/ 691 40 21

   

   

 • Wyniki konkursu fotograficzno-plastycznego

  Z przyjemnością informujemy, że został roztrzygnięty konkurs fotograficzno-plastyczny ,,Pomagamy zwierzętom zimą".

  Poniżej prezentujemy wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach.
 • Regionalne Kadry Gospodarki

  mazowiecka jednostkaMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki", Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe"

 • Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

  maz-jedn-wdr-small

  MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

  Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

  Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
  Działanie 5.1 Transport miejski

  W ramach konkursu wspierane będą projekty m. in. z zakresu:

 • Czystsza produkcja - II zjazd

  cp-logoW dniu 2 i 3 lutego 2012 r. w Żyrardowie w Muzeum Mazowsza Zachodniego odbyły się kolejne zajęcia 45 Szkoły Czystszej Produkcji zorganizowanej przez Zarząd Główny w Katowicach oraz Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

   

  W ciągu 2 dni szkoleniowych uczestnicy zostali zapoznani z:

  1. Wybranymi (głównymi) obowiązkami przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska > pobierz
  2. Etapem planowania i organizacji > pobierz
  3. Zespołem dla środowiska
  4. Tworzeniem bilansów masowych > pobierz
  5. Procedurą minimalizacji odpadów – systemem zarządzania środowiskowego zgodnym z ze strategią Czystszej Produkcji > pobierz
  6. Zasadami i metodyką przeprowadzania efektywnego przeglądu wstępnego (audyt CP) > pobierz
  7. Etapem analizy warunków wykonalności projektów CP – analiza techniczna
  8. Analizą finansową i ekonomiczną projektów proekologicznych, obliczaniem efektywności ekonomicznej projektów CP > pobierz
  9. Monitoringiem działań CP – ciągłym doskonaleniem strategii CP w ramach dobrowolnych zobowiązań ekologicznych (Świadectwo CP, wpis do Rejestru) > pobierz
  10. Sformalizowanymi systemami zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i EMAS - porównanie, różnice i podobieństwa z CP > pobierz
  11. Polityką środowiskową – czym jest, co zawiera , wytyczne do prawidłowego sporządzenia > pobierz
  12. Międzynarodową Deklaracją Czystszej Produkcji > pobierz
  13. Deklaracją Global Compact.
 • Komisja rewizyjna

  Dnia 29 lutego 2012 roku (środa) o godz. 11.30 w lokalu Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.
  Zamieszczamy nagranie z tego spotkania > odsłuchaj

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica