Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

  tv-cyfrowa- Kiedy pojawią się problemy z odbiorem TV?
  - Co powinna zrobić administracja lokalna?
  - Kto straci odbiór TV?
  - Problemy z zasięgiem cyfrowym (lokalne)
  - Odbiór indywidualny
  - Odbiór zbiorowy
  - Jak ustrzec się przed oszustami?
  - Jak skutecznie dotrzeć do zagrożonych?
  - Gdzie szukać wsparcia?

  Opracowanie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zakaz wypalania traw

  Wypalanie traw a pożary i odpowiedzialność karna.
  Nieuchronnie zbliża się wiosna i karygodna moda na wypalanie traw – rowy, nieużytki, a czasem i łąki /pastwiska. Nie dość ,że takie postępowanie jest ekologicznie szkodliwe , powoduje wyniszczenie – spalenie żywcem (niewypowiedziane cierpienie) drobnych zwierząt żyjących w tym środowisku jak i jest przyczyną pożarów lasów, stogów i zabudowań gospodarskich. Wiatr potrafi roznieść taki ogień w niekontrolowanym wymiarze po całej okolicy (nie do opanowania bez pomocy straży pożarnej). Dlatego też obowiązuje zakaz takiego postępowania.
  Osoba , przyłapana na podpaleniu lub której udowodniono takie postępowanie, podlega każe administracyjnej w oparciu o art 82 §4 Kodeksu Wykroczeń - "Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny (od 50 do 500 zł) albo karze nagany.
  Pod tym apelem podpisują się strażacy, policja oraz ich rodziny chcący w spokoju  cieszyć się  nadchodzącą wiosną.

 • Sprostowanie do wypowiedzi posła Henryka Kowalczyka

  Sprostowanie do wypowiedzi posła Henryka Kowalczyka wygłoszonej na XVI sesji Rady Gminy Winnica.

  Zadłużenie gminy pod koniec 2009 roku wynosiło – 360.000,00 zł.
  Na koniec 2010 roku kiedy kończyła się poprzednia kadencja Rady Gminy – zadłużenie wynosiło 3.168.085,13 zł (wzrost w ciągu roku o 2.808.085,13 zł.)
  Rok 2010 był rokiem wyborów do samorzadów terytoirialnych i tak znaczny wzrost zadłużenia akurat w tym czasie daje podstawy do różnych skojarzeń.
  Porównanie zadłużenia na koniec 2009 r. i 2011 r. sugeruje, że wzrost zadłużenia nastąpił w obecnej kadencji.
  W kwocie zadłużenia na koniec 2011 r. - 1.670.805,00 zł. To pożyczka zaciągnięta w banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego PROW 2007-2013 na wyprzedzające finansowanie projektu Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej.
  Zadłużenie na koniec 2012 r. wyniesie 2.632.186,00 zł.
  Kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 1.525.000,00 zł przeznaczony był na pokrycie planowanego deficytu, a w szczególności na wkład własny gminy w inwestycjach finansowanych z udziałem środków z UE. Nazywanie takiego kredytu konsumpcyjnym jest nadużyciem tym bardziej,że wydatki na inwestycje wyniosły 4.369.571,04 zł, a nowa ustawa o finansach publicznych nie pozwoliłaby gminie na zaciągnięcie takiego kredytu. Zaciągnięcie kredytu pozwoliło gminie na pozyskanie dotacji z budżetu UE w wysokości 1.723.979,00 zł.
  Kredyty będą zaciągane przez gminę jedynie na inwestycje do których uda się pozyskać finanse ze źródeł zewnętrznych, a nie dla pozyskania poklasku.

 • XVI Sesja Rady Gminy

  Dziś o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XVI Sesja Rady Gminy.
  > odsłuchaj nagranie

 • Komisja Rewizyjna

  Dnia 29 lutego 2012 roku (środa) o godz. 11.30 w lokalu Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

 • Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

  W dniu 01.01.2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.

  Najistotniejsze wprowadzone zmiany > pobierz

 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  Osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem i chciałyby poznać swoje prawa mogą zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6, gdzie bezpłatnie uzyskają poradę w ramach organizowanego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

  Zapraszamy w dniach 20 - 24 lutego 2012r. w godzinach 9.00 - 15.00

 • Sukces ekologów ze Szkoły Podstawowej w Winnicy

  sukces-ekol-2012021410 lutego 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku" organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podczas Gali wszystkim nagrodzonym wręczone zostały statuetki i certyfikaty.

 • XVI Sesja Rady Gminy

  Dnia 22 lutego 2012 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XVI zwyczajna Sesja Rady Gminy.

 • Bezpłatne kursy zawodowe

              Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
  zaprasza do udziału w projekcie pt.
   ,,Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"

   Biuro Projektu
  (punkt informacyjny, przyjmowanie zgłoszeń:
  wtorek, czwartek w godz. 1530 - 1730)
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

  ul. Daszyńskiego 2, 06-100 Pułtusk

  biuro@kwalifikacje.wpu.pl

   

  Więcej szczegółowych informacji o kursach  można uzyskać

  pod tel. 23 692 40 75 lub na stornie www.kwalifikacje.wpu.pl

 • Kieszenie nauczycieli

  kieszenie-nauczDo 17 lutego gminy mają czas na przedłożenie regionalnym izbom obrachunkowym sprawozdań z gwarantowania średnich pensji nauczycielom. Jeśli w ciągu roku organ prowadzący nie zapewnił na wynagrodzenia odpowiednich kwot, musi wypłacać jednorazowe dodatki uzupełniające.

  Więcej…

 • Problem bezpańskich psów

  Problem bezpańskich psów to problem ludzi. Nie byłoby takiej sytuacji, gdyby nie występowało negatywne przyzwyczajenie  i przekonanie, że zwierze to rzecz, którą można wyrzucić. Mamy tu do czynienia z ludzką nieczułością. Mówimy o cierpieniu ludzi, ale jest również cierpienie zwierząt. Trzeba kłaść odpowiedni nacisk na edukację od najmłodszych lat, że zwierzęta to nie rzeczy i decydując się na nie bierzemy za nich odpowiedzialność. Schroniska to nie miejsce, w którym powinny przebywać psy czy koty. Jestem za tym, by zarówno w naszej jak i każdej gminie psy były znakowane - chipowane. Znacznie by ułatwiło to odnajdywanie właścicieli. Gminy powinny również proponować mieszkańcom darmową sterylizację zwierząt nie przeznaczonych do hodowli. Gmina ma już opracowany plan działania z zwierzętami bezpańskimi.

 • Zwrot podatku akcyzowego luty 2012 r.

  Wójt Gminy Winnica uprzejmie przypomina, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na luty 2012 r. można składać do 29 lutego 2012 r. Do wniosku należy dołączyć także zestawienie faktur.

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego > pobierz
  Załącznik nr 1 - Zestawienie faktur > pobierz
 • Obwieszczenie - biogazownia Domosław

  Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie budowy biogazowni rolniczej w miejscowości Domosław > pobierz

 • Informacja w sprawie podatku od nieruchmości, rolnego i leśnego

  Sprawa bardzo pilna !!!

  Urząd Gminy w Winnicy informuje o obowiązku złożenia Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Informacja ta jest niezbędna do ustalenia zgodnego ze stanem faktycznym wymiaru podatku od nieruchmości, rolnego i leśnego. Informację należy złożyć do dnia 17 lutego 2012 r.

  Informacja do pobrania > pobierz

 • Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek ?

  krus-konkurs20120203Pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczna II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Urzędami Gmin przy udziale lokalnych mediów, a także z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.

 • Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  krus-bgr201202X Edycja Ogólnokrajowego Konkursu  "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.
  Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.
  Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

 • Pomagamy zwierzętom zimą

  Wójt Gminy Winnica ogłasza konkurs fotograficzno-plastyczny

  "Pomagamy zwierzętom zimą"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

  Regulamin konkursu > pobierz

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica