Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • XXIII Sesja Rady Gminy

  Dzisiaj o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

  Dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy mają obecnie zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych.

  W związku z wejściem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.z 2012 r., poz. 391) z dniem 1 lipca 2013 r. wejdzie nowy system gospodarki odpadami, to znaczy, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą uiszczać opłaty do Urzędu Gminy w zamian za odebrane przez gminę odpady komunalne z ich posesji.

  W związku z powyższym należy w odpowiednim terminie złożyć wypowiedzenie umowy zawartej z dotychczasową firmą odbierającą odpady, aby nie ponosić podwójnych opłat za odbiór śmieci.

  Są dwie możliwości złożenia wypowiedzenia takiej umowy:

  1. Napisać wypowiedzenie i wysłać drogą pocztową za potwierdzeniem zwrotnym.

  2. Napisać wypowiedzenie i złożyć w biurze firmy osobiście.

  Wzór wypowiedzenia > pobierz

 • Ostrzeżenie nr 138

  Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

  Obszar: województwo mazowieckie

  Ważność: od godz. 02:00 dnia 28.12.2012 do godz. 10:00 dnia 28.12.2012

  Przebieg: Nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C do 0°C.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

  Uwagi: Brak.

  Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

  Godzina i data wydania: godz. 14:02 dnia 27.12.2012

 • W Toruniu śmieci od głowy

  Prezydent Torunia proponuje radnym ustalanie opłat za wywóz śmieci na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

  Jak zaznaczył prezydent, uzależnienie wysokości opłaty od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość wydaje się być metodą najbardziej oczywistą, która powinna uzyskać największą akceptację społeczną. Przyjęcie propozycji prezydenta jest praktycznie pewne, gdyż popiera go wiekszość toruńskich radnych.

 • Promujmy dziennych opiekunów

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej apeluje do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna. Organizacja tej formy opieki jest tańsza dla gminy i dla rodzica - przekonuje resort.

 • Rząd w przedszkolu

  Mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez samorządy, rząd przyjął założenia nowelizacji wprowadzającej dotacje na przedszkola. - Po co więc na ten temat rozmawiać, tworzyć zespół, skoro nie ma woli współpracy? - pyta Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.

 • Oddzwaniaj z głową!

  Masz nieodebrane połączenie z zagranicy? Zanim oddzwonisz, sprawdź, z jakiego kraju wykonano połączenie. Jeśli nie spodziewasz się stamtąd telefonu - nie oddzwaniaj! > więcej

 • Rząd dołoży

  Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez MEN założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ma on na celu dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa co oznacza, że zmniejszeniu ulegną opłaty ponoszone obecnie przez rodziców.

 • Zmiana terminu przyjęć przez Radcę Prawnego

  Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu Radca Prawny będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w piątek tj. 21.12.2012 r. od godz. 9.00 do 11.00 a nie jak do tej pory w czwartek. Zmiana dotyczy tylko dnia 20.12.2012 r.

 • Odśnieżanie

  Uprzejmie informujemy, że w sprawie odśnieżania dróg gminnych należy się kontaktować z Prezesem Zakładu Budżetowego w Winnicy Panem Grzegorzem Bieniewiczem, tel. służbowy 500 058 393.

   

  Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o.
  ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
  /23/ 691 40 25 wew. 26
  /23/ 691 40 92
 • XXIII Sesja Rady Gminy

  Dnia 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy.

 • Oświata samorządowa

  Samorządy wydają na edukację, czyli głównie na wynagrodzenia nauczycieli, coraz więcej. Najmniej wydatków edukacyjnych subwencja oświatowa pokrywa w województwie mazowieckim (57 proc.).

  Instytut Badań Edukacyjnych opracował „Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian", który kompleksowo prezentuje obraz polskiej edukacji. Porusza m.in. tematykę finansowania oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • Śmieci u wojewody

  Oceną uchwał rad gmin w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami zajmą się wojewodowie, a nie regionalne izby obrachunkowe.

  Decyzję o przekazaniu wojewodom nadzoru nad wszystkimi uchwałami gmin wynikającymi z ustawy śmieciowej minister administracji i cyfryzacji podjął 6 grudnia po naradzie z przedstawicielami RIO i wojewodami.

 • Koncert Kolęd i Pastorałek

  20121214 koncert

 • Posiedzenie Komisji Finansowej

  Dziś w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się posiedzenie Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Gminy Winnica. Głównym tematem było zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2013 oraz omówienie projektów uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.

  Nagranie > pobierz

 • Nowa grupa KS Semiramida w Winnicy

  20121211-semiramidaPo długich realizacjach stworzenia grupy dorosłej KS Semiramida w Winnicy możemy powiedzieć, że grupa prężnie działa. W ten poniedziałek odbyło się nawet pierwsze seminarium z Kadrowiczką Polski, wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski, Europy i Świata Pauliną Bieć, która poprowadziła trening pod kątem technicznym i koordynacyjnym, podkreślając wspaniałą atmosferę w grupie i zapał do treningów. Treningi odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 18.00 na hali Publicznego Gimnazjum w Winnicy. Zapraszamy serdecznie, nabór trwa. Kontakt tel. 509 276 344.

 • Szkody wyrządzone przez bobry

  Urząd Gminy w Winnicy informuje, że zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.) za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa, w imieniu którego działa Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska.

 • Tablica informacyjna

  20121210-tablicaW dniu 08.12.2012 r. przed naszym Urzędem Gminy stanęła tablica informacyjna.

  Na tablicy znajdziemy plan Winnicy, mapkę naszej gminy, zdjęcia naszych kosciołów oraz informacje reklamowe sponsorów.

 • Zmiana terminu przyjęć przez Radcę Prawnego

  Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu Radca Prawny będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w piątek tj. 14.12.2012 r. od godz. 9.00 do 11.00 a nie jak do tej pory w czwartek. Zmiana dotyczy tylko dnia 13.12.2012 r.

 • Wieś czy globalna wioska?

  Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności.

 • Rewolucja śmieciowa w gminach

  Do rewolucji pozostało jedynie siedem miesięcy: wchodząca w życie 1 lipca przyszłego roku ustawa śmieciowa oddaje gospodarkę odpadami w ręce gmin. W urzędach trwają więc gorączkowe przygotowania do stosowania nowych przepisów – atmosfera jest tym bardziej nerwowa, że znaczna część gmin znajduje się w rzeczywistości dopiero u progu procesu wprowadzania zmian.

 • Kilka mitów o kulturze w gminie

  Życie kulturalne w gminie często przekracza granice wyobraźni przeciętnego mieszkańca dużego miasta, który może iść do filharmonii czy do muzeum.

  Nic się nie dzieje. Nieprawda

  Kiedy okazjonalnie pytam mieszkańców odwiedzanej gminy o wydarzenia kulturalne, nader często słyszę odpowiedź „nic się nie dzieje.” Bywa, że komuś coś się przypomni, np. występ znanego zespołu muzycznego, ale zaraz dodaje, że to było dawno. Wystarczy jednak poczytać plakaty rozwieszone w mieście czy tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, a już przegląd w Internecie rocznych planów z zakresu kultury w kilku gminach może przyprawić o zawrót głowy. Odbywają się najróżniejsze wystawy, spotkania poetyckie, koncerty i konkursy recytatorskie, imprezy kulinarne i sportowe, działają dyskusyjne kluby filmowe i kursy wykonywania biżuterii.  

 • Korzystne zmiany dla grup producentów rolnych

  1 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminie

  Zamieszczamy projekty uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

  Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Winnica > pobierz

  Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica > pobierz

  Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty > pobierz

  Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi > pobierz

  Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości > pobierz

 • Jak gospodarować odpadami? – ekonomicznie i ekologicznie

  Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” (WPGO 2012-2023)1 oraz podjął uchwałę w sprawie jego wykonania. To bardzo dobra informacja dla mazowieckich gmin, które czekały z podjęciem kluczowych uchwał regulujących zasady gospodarki odpadami na swoim terenie > więcej

 • Śmieci bez komercji

  Gmina nie ma możliwości prowadzenia działalności stricte komercyjnej w dziedzinie gospodarki odpadami, nastawionej na wypracowanie zysku z opłaty „śmieciowej" - przypomina prezes RIO w Zielonej Górze Ryszard Zajączkowski.

 • Od 1 stycznia wejdą w życie unijne przepisy

  Od przyszłego roku w Polsce zaczną obowiązywać unijne przepisy dot. dobrostanu zwierząt, czyli o zapewnieniu im odpowiednich warunków chowu. Za nieprzestrzeganie prawa grożą rolnikom kary w postaci zmniejszonych dopłat bezpośrednich - podał resort rolnictwa.

 • Sposób rozliczania

  Ministerstwo Finansów ma zastrzeżenia do zaproponowanego przez MEN mechanizmu przekazywania samorządom dotacji celowej na edukację przedszkolną. Chodzi m.in. o sposób jej rozliczania.

 • Spotkanie aktywizacyjno - szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza na:

  SPOTKANIA AKTYWIZACYJNO – SZKOLENIOWE z zakresu ROZLICZENIE PROJEKTU – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI 4 LEADER PROW 2007-2013.

  Jeśli realizujesz lub będziesz realizować projekt z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – przyjdź na spotkanie aktywizacyjno-szkoleniowe i dowiedz się jak prawidłowo przygotować dokumentację rozliczenia projektu z działania: Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi > szczegóły

 • Bezpłatny odbiór folii porolniczej

  Urząd Gminy Winnica informuje, że firma Ventus Sp. Z o.o., ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, z zakładem w Ciechanowie, ul. Fabryczna 19 bezpłatnie odbiera folię porolniczą oraz inne odpady tworzyw sztucznych. Firma wystawia kartę przekazania odpadu.
  KONTAKT: 795 593 173, odpady@ventus-recycling.eu

 • Świąteczna Zbiórka Żywności

  bank-zywnosci"Święta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera głód". Pod takim hasłem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy wspólnie z Bankiem Żywności w Ciechanowie rozpoczynają w dniach 7-8 grudnia świąteczną zbiórkę żywności. W akcję zaangażowali się również nauczyciele oraz uczniowie z naszych szkół.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica