Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Posiedzenie Komisji Finansowej

  Dnia 13 grudnia 2012 roku (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Gminy Winnica. Głównym tematem będzie zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2013 oraz omówienie projektów uchwał dotyczących utrzymania czystości
  i porządku w gminie.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej

  Dnia 11 grudnia 2012 roku (wtorek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Winnica. Głównym tematem będzie zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2013 oraz omówienie projektów uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku
  w gminie.

 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

  W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Na mocy tej ustawy gminy zobligowane zostały do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 • Przydomowe kompostowniki

  Zgodnie z ustawą o odpadach powinniśmy ograniczać masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.  Sposobem zmniejszenia ilości odpadów organicznych przekazywanych na składowisko jest oddanie ich wyspecjalizowanej firmie  lub kompostowanie w przydomowych kompostownikach. To ostatnie jest szczególnie godne polecenia ze względu na możliwość uzyskania własnego nawozu.

 • Wybrane artykuły z Gazety Sołeckiej

  • Nauczyciel wrogiem Wójta? > pobierz
  • Turbiny wiatrowe > pobierz
  • Budżet obywatelski dla osiedli > pobierz
  • Urządzamy się z funduszem sołeckim. Kłopot ze "sprzętem sołeckim" > pobierz
  • Bez funduszu niewiele by było > pobierz
  • Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi. Najczęściem popełniane błędy proceduralne i możliwości ich rozwiązania > pobierz
  • Żywopłot przy granicy do wysokości 2,2m... Postępowanie grupowe przeciwko gminie... Rolnik a odliczenie VAT... Autobus szkolny nie musi zabierać ucznia spod domu > pobierz
  • Pamięć zewnętrzna? Przyda się! > pobierz
 • XXII Sesja Rady Gminy

  Dzisiaj o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XXII Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • Przerwa w dostawie prądu

  W imieniu Energa zawiadamiamy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych w w dniu 27 listopada 2012 r. w miejscowości Winnica w godz. od 8.00 do 12.00 wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Nowe kryteria

  Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych i wysokości zasiłków rodzinnych.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U.poz.959), od 01 listopada 2012r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 • XXII Sesja Rady Gminy

  Dnia 26 listopada 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

 • Komisja Rewizyjna Rady Gminy Winnica

  Dziś w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Nagranie > pobierz
 • Wydawanie artykułów żywnościowych

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD będą wydawane w dniu 20.11.2012r. (wtorek) od godz. 9:00 do 14:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności, ponieważ odbiór darów w innym terminie nie będzie możliwy.

 • Posiedzenie Komisji Finansowej, Socjalnej i Gospodarczej

  Dziś w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Winnica. Głównym tematem było zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013.

  Zapraszamy do odsłuchania nagrania > pobierz

 • Wąglik na Słowacji

  Główny Lekarz Weterynarii  informuje, że na terytorium Słowacji w dniach 5 listopada br. oraz 10 listopada br. w dwóch gospodarstwach rolnych w gminie Stropkov, miejscowości Staszkovce w kraju preszowskim, przy granicy z województwem podkarpackim wykryto przypadki zachorowań bydła na wąglik.

 • Do Polski trafiło bydło ze stada, w którym wykryto wąglik

  Trzy krowy ze słowackiego stada, w którym w poniedziałek odkryto wąglika, we wrześniu trafiły do Polski - poinformował we wtorek PAP Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek. Podkreślił, że stało się to wcześniej niż 30 dni przed wykryciem choroby.

 • Biogazownie muszą walczyć o utrzymanie opłacalności

  Jasne zasady lokalizacji biogazowni i przejrzysty system ich wsparcia mogłyby przyczynić sie do rozwoju tego źródła wytwarzania energii w Polsce - uważają przedstawiciele branży. Koszt 1 MW mocy w przypadku biogazowni oceniają na ok. 15-16 mln zł.

 • Rolnictwo w perspektywie nowego budżetu UE

  Blisko 50 osobowa grupa podkarpackich rolników bierze udział w Sejmie w konferencji na temat Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej - podaje serwis radio.rzeszow.pl.
  Z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą spotkają się przedstawiciele izb rolniczych z całej Polski. W dyskusji podkreślana będzie bowiem rola samorządu rolniczego w kształtowaniu tej polityki.

 • Sekcja kickboxingu w Winnicy !!!

  Klub Sportowy "Semiramida" uruchamia sekcję kickboxingu w Winnicy !!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych - dzieci i młodzież szkolną na zajęcia kicboxingu w środy i piątki od godz. 15.00 - 16.00. Zajęcia w szkole w Winnicy prowadzi instruktor kickboxingu Mariusz Kowalewski. Zapisy na miejscu lub pod nr tel. 509 276 344

  Co możesz z nami osiągnąć? Wyjazdy na zawody rangi krajowej i międzynarodowej, seminaria z udziałem najlepszych sportowców, dofinasowania z różnych programów, stypendia, niezapomniana atmosfera i zgrana grupa.

  20121114-semiramida

 • Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego

  20121114-wyjazdWyjazd uczestników projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy do Muzeum Powstania Warszawskiego.

  W dniu 02.11.2012r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy zorganizował wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego dla uczestników i członków rodzin projektu „ Nasza aktywność w drodze do sukcesu”.

 • Sejm uchwalił ustawę o nasiennictwie

  Sejm uchwalił w piątek bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości.
  Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 202 było przeciw.

 • Konferencje MODR

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku

  zaprasza na:

  • Konferencję w dniu 21.11.2012 r. na temat "Produkcja wołowiny alternatywą dla rolników" > więcej
  • Konferencję w dniu 27.11.2012 r. na temat "Zwiększenie opłacalności produkcji wyzwaniem dla producentów trzody" > więcej
  • Konferencję w dniu 29.11.2012 r. na temat "Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku" > więcej
  • Konferencję w dniu 04.12.2012 r. na temat "Technologia uprawy roli ekonomicznym wyzwaniem dla rozwijających się gospodarstw" > więcej
 • Konkurs na najlepsze prace magisterskie

  Rekopol Organizacja Odzysku S.A. zaprasza wszystkich studentów i absolwentów do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi.

 • Opinia społeczna

  Nadleśnictwo Pułtusk prosi o społeczną opinię na temat miejsc kultu religijnego, terenów stanowiących miejsce martyrologii, stare cmentarze na obszarach leśnych oraz tereny stanowiące pozostałości parków podworskich, które zamierzamy objąć 6 kategorią HCVF, tj. lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

  Wszelkie informacje o istnieniu nie wykazanych przez nas obiektów, znajdujących się na terenach LP-Nadleśnictwa Pułtusk mile widziane.

  Prosimy o opinię do 30 listopada 2012r.

  Wykaz proponowanych miejsc z mapą > pobierz

 • Klasyfikacja gruntów zmeliorowanych

  Starosta Pułtuski informuje, że w dniach od 21 listopada 2012 r. do 29 listopada 2012r. w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek B) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zostaną wyłożone do wglądu protokół, mapa i rejestr klasyfikacji gruntów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji  gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków:

 • 500 Darmowych Kursów Angielskiego

  Fundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.dobrazuza.pl zaprasza na darmowy 4-tygodniowy Kurs angielskiego - Podstawy. Zajęcia odbywają się na platformie do nauki języków obcych.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 16 listopada 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie sytuacji finansowej Zakładu Budżetowego Spółka z o.o.
  3. Opinia Komisji w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych proponowanych na 2013 r.
  4. Analiza dokonanych zmian w budżecie Gminy w 2012 r.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 • Posiedzenie Komisji Finanswoej, Socjalnej i Gospodarczej

  Dnia 14 listopada 2012 roku (środa) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Winnica. Głównym tematem będzie zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013.

 • Katalog on-line

  mak-plusSzanowni Czytelnicy.

  Informujemy, że na naszej stronie internetowej jest już dostępny katalog biblioteczny on-line. Oznacza to, że mogą już Państwo korzystając z Internetu przeglądać pozycje znajdujące się w naszych zbiorach. Obecnie katalog zawiera około 50% naszego księgozbioru. Z każdym dniem liczba dostępnych książek rośnie. Mamy nadzieję, że do końca br. uda nam się zakończyć prace związane z katalogowaniem.
  Więcej informacji na stronie http://biblioteka.gminawinnica.pl

  Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy.
 • Czy znasz numery alarmowe w Polsce?

  Badania pokazują, że świadomość numerów alarmowych - w tym europejskiego numeru alarmowego - jest bardzo niska. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że od Twojej znajomości numerów alarmowych może zależeć czyjeś życie? 

  Obejrzyj poniższy film na temat numerów alarmowych, a następnie zagraj w naszą grę "pierwsza pomoc" i sprawdź, czy znasz postępowanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. W trakcie gry trzeba będzie użyć jednego z numerów alarmowych. Powodzenia!

 • Wielomilionowa kara...

  Wielomilionowa kara za niewdrożenie dyrektywy dot. zielonej energii.

  Widmo kar przestało byćwirtualne – Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niewdrożenie w terminie tzw. dyrektywy energetycznej z 2009 r. Żądana przez Komisję kara przekracza obecnie 51 mln euro. Jeszcze dłużej Polska zwleka z pełną implementacją dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Waga konsultacji

  20121107radaPodstawowym problemem, przed którym dzisiaj stoimy, jest kwestia umiejętności współpracy między samorządem a mieszkańcami oraz gmin między sobą - uważa Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
  - Żeby ta współpraca mogła funkcjonować, trzeba się umówić, jak tę współpracę lepiej prowadzić. Wtedy pojawia się pojęcie konsultacji - powiedział minister w radiowej "Jedynce".

 • Kukurydza 3D: ziarno, kiszonka, biogaz...

  W dniach 25-26 października, w Wolborzu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Timac Agro Polska, poświęcona najnowszym trendom w uprawie kukurydzy pt. „Kukurydza 3D” – gdzie każdy z trzech wymiarów reprezentował trzy nurty w jej uprawie: ziarno, kiszonka, biogaz. Gościliśmy czołowych producentów kukurydzy, przedstawicieli polskiej nauki, jak i gości z zagranicy.

 • Kalendarzowy QUIZ - LGD Zielone Mosty Narwi

  20121106 kalendarzowy guizZielone Mosty Narwi zapraszają do udziału w konkursie KALENDARZOWY QUIZ, związanym z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi. Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowane gadżety promocyjne - kalendarze ścienne trójdzielne na 2013r. Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 5 listopada do 10 grudnia 2012r. (w dniu 10.12.2012r. liczą się zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD do godziny 16.00).

  Więcej infomacji na stronie LGD www.zielonemostynarwi.pl

 • Nieuczciwe praktyki w pozyskiwaniu środków

  Samorząd województwa przestrzega

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie sygnałami dotyczącymi rzekomego udzielania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wsparcia dla gospodarstw rolnych, informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego nie korzysta z usług zewnętrznych podmiotów działających w branży doradczej i konsultingowej w związku z udzielaniem wsparcia w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie pobiera opłat za udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy w ww. zakresie oraz nie przygotowuje wniosków o wparcie finansowe.

  Pojawiające się sygnały o możliwości uzyskania, ze środków samorządu województwa, wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych mogą świadczyć o stosowaniu nieuczciwej praktyki i chęci wyłudzenia pieniędzy od osób potencjalnie zainteresowanych.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności i czujność w przypadku uzyskania oferty odpłatnej pomocy przy ubieganiu się o środki finansowe.

  Szczegółowe informacje na temat wsparcia, jakiego udziela Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl

   

  Źródło: Kronika Mazowiecka Nr 10/2012

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica