Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Biogazownia rolnicza w miejscowości Domosław

  Winnica, dnia 31 października 2012r.

  OŚ.6220.4.2011.

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 74 ust.3, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) podaje się do wiadomości stron postępowania, że po otrzymaniu uaktualnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Biogazownia rolnicza w miejscowości Domosław na działkach o nr ewidencyjnych 18 i 19, obręb 7 Domosław, gmina Winnica, o mocy elektrycznej 1,6 MW wraz z obiektami, urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami, którego inwestorem jest Biogazownia Winnica Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 17/6, 50-354 Wrocław – Wójt Gminy Winnica wystąpił do:

 • XXI Sesja Rady Gminy

  Wczoraj o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XXI Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • Komisja Rewizyjna

  Wczoraj o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Udostępniamy nagranie z tego spotkania.

  część 1 > pobierz
  część 2 > pobierz

 • Informacja w sprawie elektrowni wiatrowych na terenie gminy Winnica

  Wójt Gminy Winnica informuje, że do dnia dzisiejszego, to jest 26.10.2012r. nie wpłynął do tut. Urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Nadmieniam, że lokalizacja takich inwestycji wymaga uzyskania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko odbywa się przy udziale regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz inspektora sanitarnego. Jednocześnie przestrzega się mieszkańców gminy przed pochopnym i nieprzemyślanym podpisywaniem umów związanych z przeznaczeniem gruntów pod wiatraki.

  Ze  zgłoszeń mieszkańców wynika, że przedstawiciele firm „wiatrowych” zaoferowali  podpisanie umów wstępnych na wydzierżawienie gruntu pod wiatraki.

  Jednocześnie zwracam się do sołtysów, do których zgłaszają się przedstawiciele firm o wymuszenie na tych firmach przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Proszę uczulić mieszkańców, aby wstrzymali się z decyzją ze względu na brak dotychczasowej komunikacji społecznej oraz wyjaśnienia kwestii lokalizacyjnych inwestycji.

  Wójt Gminy Winnica
  /-/ lek. wet. Aleksander Piątkowski

 • Powstaje niewiele grup producentów rolnych

  Tylko dwie nowe grupy producentów rolnych zarejestrowano w tym roku w woj. śląskim. W 2011 r. powstały trzy takie grupy. Mimo dostępności unijnych środków region należy do województw, gdzie zainteresowanie tą formą organizacji należy do najmniejszych w Polsce.

 • Elektrownia w każdym domu?

  W ciągu kilku lat wykorzystywanie mikrowiatraków, fotowoltaiki czy pomp ciepła ma stać się powszechne. Zdaniem profesora Jana Popczyka to szansa na to, by Polacy stali się jednocześnie konsumentami i producentami energii, czyli prosumentami. - Jeżeli przewidywany kryzys w postaci deficytu mocy w systemie elektroenergetycznym wystąpi już w 2016 roku, to przyspieszy rozwój segmentu prosumenckiego - uważa specjalista w dziedzinie sieci energetycznych.

 • Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

  Rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” .
  Projekt realizowany jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej (koordynator projektu), Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, NMG oraz API Micon. Wsparcie finansowe projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Brońcie się przed GMO! - ostrzeżenie zza oceanu

  Europejskie rolnictwo oraz jakość żywności produkowanej na starym kontynencie mocno ucierpią na ewentualnym wprowadzeniu do upraw na terenie Unii Europejskiej nowych odmian roślin modyfikowanych genetycznie(GMO).
  Z takim ostrzeżeniem przyjechali do Europy przedstawiciele środowisk rolniczych z USA oraz były doradca białego domu ds. rolnictwa. Ich podróż rozpoczyna się w Warszawie od spotkania w sejmie.

 • Meldunek jeszcze 3 lata

  Obowiązek meldunkowy zniknie od 1 stycznia 2016 r. - zakłada przyjęty w środę przez rząd projekt zmieniający ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

 • Zboże będzie drożało

  Eksperci przewidują, że w tym roku światoweceny zbóż będą wysokie, to efekt większego popytu naziarno. W Polsce zboże też zdrożeje m.in. ze względu na niższe zbiory wobec roku ubiegłego - podała Agencja Rynku Rolnego.

 • Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych

  Organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą szkolenia w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej” będą realizowane od 15 października br. do 31 października 2013 jako kontynuacja dotychczasowych, intensywnych w ciągu ostatnich 5 lat działań szkoleniowo-doradczych i wydawniczych KRS w zakresie gospodarczego organizowania się rolników.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 29 października 2012 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Analiza dokonanych zmian w budżecie gminy w 2012 r.

  3. Kontrola realizacji wydatków z dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej.

  4. Kontrola wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz promocji gminy.

  5. Wolne wnioski i zapytania.

  6. Zamknięcie posiedzenia.

 • XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

  Dnia 29 października 2012 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy.

 • Konkurs „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

  "Lecz aby drogę mierzyć przyszłą,
  Trzeba nam pomnieć skąd się wyszło" – w nawiązaniu do myśli C. K. Norwida Stowarzyszenie Nasza Winnica ogłasza konkurs „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI". Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkie przedszkolaczki i uczniów wszystkich szkół na terenie gminy Winnica.

  Celem konkursu jest rozwijanie i pobudzanie wyobraźni w obcowaniu z niezwykłym bogactwem przyrody, historii, zabytków, kształtowanie własnej tożsamości, obserwacja swojej małej ojczyzny, miejsca, z którym się utożsamiamy oraz ludźmi, którzy je zamieszkują.

  Regulamin konkursu > pobierz

  Zapraszamy do udziału w konkursie

 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych

  20121017-zawiadomienie1

  20121017-zawiadomienie2

 • Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

  Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.
  Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

 • Dług to wyzwanie

  Cała para powinna pójść w poszukiwanie sposobów na zmniejszenie aktualnego zadłużenia samorządów. W przyszłości ministerstwo finansów musi poważnie potraktować to wyzwanie i spróbować znaleźć inną formułę na dalsze krajowe dofinansowanie inwestycji – uważa prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

 • Czytaj etykiety na środkach ochrony roślin

  20121017-och-roslinW niektórych publikacjach zamieszczanych w prasie rolniczej pojawiają się ostatnio doniesienia o narastającej odporności chwościka buraka na różne substancje aktywne środków ochrony roślin używanych do jego zwalczania. Podejrzenie o narastającą odporność można znaleźć w odniesieniu do różnych grup chemicznych powszechnie stosowanych w ochronie tej uprawy, takich jak triazole, strobiluryny i benzymidazole.

 • Kampania „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku” rozpoczęta!!!

  euro-liscW dniu 8 października 2012 roku podczas targów Polagra Food odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię ekologiczną - „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku". Kampania ma na celu dostarczenie informacji i zwiększenie świadomości konsumentów na temat korzyści zdrowotnych i smakowych płynących z produkcji ekologicznej oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów ekologicznych znakowanych unijnym logiem „Euro liścia".

 • ARiMR odpowiada

  Spotkałem się z informacją w prawie, że na posiedzeniu unijny Komitet Zarządzający do spraw Płatności Bezpośrednich zaaprobował propozycję wcześniejszych wypłat bezpośredniego wsparcia należnego rolnikom za rok 2012. Zaliczki mogłyby wynosić 50% naliczonych kwot, a dokonywanie przelewów ma być możliwe od 16 października , czyli już od pierwszego dnia nowego roku budżetowego dla Europejskiego Funduszu Rolnego > więcej

 • Obowiązki posiadaczy zwierząt

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest odpowiedzialna za prowadzenie systemu identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń. System identyfikacji i rejestracji zwierząt wykorzystywany jest w szczególności do ustalania miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt od urodzenia do śmierci, co jest elementem śledzenia etapów produkcji żywności, zgodnie z zasadą od zagrody do talerza > więcej

 • Zmiana znakowania środków spożywczych

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiay rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., str. 18-63) 19 grudnia 2011 r. weszło w życie > więcej

 • Nowa ustawa nie wymiecie śmieci

  Dzikie wysypiska w lasach, psie odchody w pisakownicach, brak pubicznych toalet - to niechlubny obrazek Polski. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zlikwiduje wszystkich problemów ze śmieciami, bo aby to nastąpiło, trzeba by zmienić mentalność Polaków.

  Njanowszy raport NIK pokazał, że między tym, co ma być (w ciągu 18 miesięcy), a tym, co jest, zieje przepaść. Kontrolerzy wystawili niektórym gminom negatywne oceny za zła gospodarkę odpadami komunalnymi, a także za zaniechanie obowiązku odszczurzania i brak szaletów > więcej

 • Rząd testuje ile wytrzymamy

  Jesteśmy skuteczni, dlatego władze centralne zrzucają na nas coraz więcej obowiązków licząc, że uporamy się z kolejnymi - stwierdzili samorządowcy na spotkanu regionalnych stowarzyszeń i związków samorządowych.

  Na zjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w gminie Tarnowo Podgórne przyjechali przedstawieciele 5 regionalanych stowarzyszeń samorządowych > więcej

 • Mini-krzyżówka z misiem

  20121016 mini krzyzowkaZielone Mosty Narwi serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie – Mini-Krzyżówka. Do wygrania gadżety promocyjne LGD Zielone Mosty Narwi (maskotki- misie). Szczegóły w załączonych plikach.

  Ogłoszenie > pobierz
  MIni krzyżówka > pobierz
  Regulamin konkursu > pobierz
 • Uczestnictwo Sołtysa w sesji

  Chciałbym się dowiedzieć, czy zasadne jest uczestniczenie sołtysów w obradach sesji Rady Miejskiej. Czy jest to obowiązek? Czy uchwałą Rady można zmienić to, iż sołtys ma obowiązek uczestniczenia w sesjach? Czy w statucie sołectwa powinien mieścić się zapis o obowiązku uczestniczenia w sesjach? Rozmawiałem z kolegą i twierdzi on, że dla osoby pełniącej funkcję Radnego i Sołtysa koszt zwrotu przejazdu naliczany jest tylko raz, mimo iż pełni się dwie funkcje? Czy kolega ma rację?– pyta T. (nazwisko i adres e-mailowy do wiad. red.)

  Od redakcji: Sołtys nie ma obowiązku uczestniczenia w sesji rady gminy, bowiem żaden przepis ustawowy mu tego nie nakazuje. Brak obowiązku wynika także z orzecznictwa, tj. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którego omówienie wraz z sygnaturą akt publikowaliśmy na naszych łamach w rubryce „Orzeczenie – Wyjaśnienie" (w razie potrzeby redakcja udostępni ten tekst).

 • Nie marnuj jedzenia

  20121016 nie marnuj jedzeniaW przeddzień Światowego Dnia Żywności o potrzebie kształtowania świadomości konsumentów mówił minister Stanisław Kalemba, podczas spotkania Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności. – Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Elementem, który bez wątpienia wspomaga osiąganie pozytywnych efektów w tej dziedzinie jest edukacja społeczeństwa. Na świecie marnuje się zbyt wiele żywności – 90 mln ton to zatrważająco wysoka ilość wyrzucanego jedzenia w krajach Unii Europejskiej. Musimy temu zaradzić, między innymi poprzez uświadamianie konsumentom, od najmłodszych począwszy, jak duże koszty, ile pracy i wysiłku, wiąże się z produkcją żywności, z wytworzeniem tego, co wędruje na nasze stoły – podkreślił minister rolnictwa i dodał, że trzeba przywrócić szacunek dla żywności i chleba, jaki kiedyś był w Polsce powszechny.

 • Dodatkowe wsparcie podstawowych usług dla gospodarki i ludności

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 20 września 2012 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem nowelizacji jest wprowadzenie dodatkowego zakresu wsparcia w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013, polegającego na tworzeniu i zapewnieniu dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

 • Pszczoły giną masowo. Dlaczego? Bo można je bezkarnie truć

  Środki chemiczne w ogromnej mierze zagrażają życiu pszczół, owadów tak bardzo potrzebnych do ludzkiego życia. Od 2006 roku pszczelarze obserwują systematyczne wymieranie gatunku.

  - W kwietniowe przedpołudnie ze zgrozą zauważyłem, że moje pszczółki nie dolatują do uli, lecz padają pokotem odrętwiałe na ziemię w ich pobliżu. Wszystkie mają na obnóżach dużo żółtego i pomarańczowego pyłku. Pszczoły nadlatywały z wiatrem od wschodu, gdzie są przemysłowe sady, na których zaczynały kwitnąć drzewa owocowe. Przypomniało mi się, że w ubiegłym roku i w latach wcześniejszych, też o tej porze, wokół uli zauważałem dużą ilość padniętych pszczół - mówi Wacław Kołodziejczyk, hodowca pszczół.

 • Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw UE

  W bieżącym roku Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa był wielokrotnie informowany o nieprawidłowościach przy przemieszczaniu przesyłek ziemniaków

  wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez służby ochrony roślin innych państw członkowskich

  UE, ziemniaki nieposiadające stosownych dokumentów i oznakowań, są zwracane do Polski lub niszczone na koszt posiadacza. Jednocześnie, po uzyskaniu informacji o takich

  nieprawidłowościach, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wszczyna stosowne postępowanie wyjaśniające, które może zakończyć się zastosowaniem kary grzywny lub opłaty sankcyjnej.

 • Rozdysponowano prawie 80 proc. pieniędzy z UE

  78,9 proc. pieniędzy, które Polska otrzymała od Brukseli na lata 2007-13, zostało już rozdysponowanych - poinformował w poniedziałek resort rozwoju regionalnego. Do tej pory podpisano ponad 75 tys. umów na dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich.

  Jak poinformowało ministerstwo, od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 - co nastąpiło w 2008 r. - do 7 października br. wydano na inwestycje 169,3 mld zł; z tej kwoty 120,3 mld zł to dofinansowanie unijne.

 • Drożeją zboża konsumpcyjne

  Duża podaż krajowej kukurydzy nadal wywiera presję na spadek cen tego ziarna. Tanieją również pozostałe zboża paszowe. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.09.2012 r. przeciętna cena skupu kukurydzy wynosiła 875 zł/t i była o 2,5 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu i o 9 proc. niższa niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku ziarno to podrożało o 41 proc.

 • Odwołane badania cytologiczne

  Szanowni Państwo

  Z powodu awarii cytomammobusu odwołane zostają badania cytologiczne i mammograficzne zaplanowane na 11-17 października w Pułtusku. Serdecznie wszystkich przepraszamy, poinformujemy o nowym terminie postoju.

  W razie pytań/uwag prosimy o kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym pod nr tel. /22/ 546 31 03.

 • Targi Euro Tier w Hanowerze

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku uprzejmie informuje, o organizowanym wyjeździe na targi Euro Tier do Hanoweru w dniach 16-19 listopada 2012 r.

  Harmonogram wyjazdu obejmuje zwiedzanie wystawy Euro Tier, dwóch gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła oraz trzody chlewnej z produkcja biogazu, a także zwiedzanie Poczdamu. W programie przewidywane są: 2 noclegi ze śniadaniem, 3 obiadokolacje, bilety wstępu na targi, opieka pilota, transport, ubezpieczenie (KL, NNW). Koszt wyjazdu jednego uczestnika szacuje się na około 800 zł.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt z Biurem Terenowego Zespołu Doradczego w Pułtusku pod nr tel. /23/ 692 11 86.

 • Podsumowanie akcji zbiórki żywności "Podziel się posiłkiem"

  20120925 zbiorka zywnosciW dniach 28-29 września 2012r. po raz pierwszy przeprowadzona została na terenie naszej gminy akcja zbiórki żywności w ramach programu „Podziel się posiłkiem". W dniu 28 września żywność była zbierana w 3 naszych szkołach: Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy, oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie. W drugim dniu akcji zbiórka żywności odbywała się w sklepie „MERKURY" w Winnicy.

 • Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

  Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) realizuje projekt – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - włączanie osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego w rynek pracy" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone nr 4). W ramach wsparcia Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie i łódzkie.

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczyna finiszować

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczyna finiszować z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Jednym z największych beneficjentów tego Programu jest przetwórstwo rolno-spożywcze, do którego skierowana została pomoc finansowa w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Coraz więcej firm z tej branży, kończy swoje inwestycje dofinansowywane z tego źródła.

 • Wieprzowiny w 2013 roku będzie znacznie mniej

  Jak podał Bank Gospodarki Żywnościowej, w 2013 roku trudniej będzie kupić wieprzowinę nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach UE, a także w wielu innych regionach świata.

  Spadek produkcji wieprzowiny w Unii w przyszłym roku może być stosunkowo duży. Badanie pogłowia wykonane w miesiącach maj-lipiec br. u głównych unijnych producentów wykazało spadek pogłowia loch o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. To naprawdę duża redukcja.

 • PENGO – Projekt edukacji NGO.

  Zapraszamy do udziału w projekcie PENGO skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

  Projekt PENGO pozwoli zdobyć przedstawicielom organizacji pozarządowych umiejętności prawidłowego przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego przy wsparciu merytorycznym ekspertów projektu, rozpoznać potrzeby dzieci i młodzieży oraz zaplanować skuteczne i adekwatne do ich aktualnych potrzeb działania.

  Więcej…

 • Semiramida w Winnicy

  Klub Sportowy "Semiramida" uruchamia sekcję kickboxingu w Winnicy !!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych - dzieci i młodzież szkolną na zajęcia kicboxingu w środy i piątki od godz. 15.00-16.00. Zajęcia w szkole w Winnicy prowadzi instruktor kickboxingu Mariusz Kowalewski. Zapisy na miejscu lub pod nr tel. 509 276 344

  Co możesz z nami osiągnąć?

  Wyjazdy na zawody rangi krajowej i międzynarodowej, seminaria z udziałem najlepszych sportowców, dofinasowania z różnych programów, stypendia, niezapomniana atmosfera i zgrana grupa.

  Zaświadczenie ukończenie kursu instruktora kicbokoxingu > pobierz

  20121005 ulotka semiramida front20121005 ulotka semiramida back

  Zapraszamy !!!

 • Posiedzenie komisji rewizyjnej

  Dziś zakończyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 24 września 2012 roku.

  Zamieszczamy nagrania z tego posiedzenia.

  Część 1 > pobierz
  Część 2 > pobierz
  Część 3 > pobierz

 • Uroczysty koncert - widowisko "Z mundurem, z humorem..."

  Wójt Gminy Pokrzywnica oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

  Serdecznie zapraszają na UROCZYSTY KONCERT – WIDOWISKO

  „Z MUNDUREM, Z HUMOREM..."

  REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO

  dnia 12.10.2012r. (piątek) o godz. 18:00 w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie.

  Wstęp Wolny

  W trakcie uroczystości wystawione będą:

  - stoisko promujące Narodowe Siły Rezerwowe i Służbę Przygotowawczą (WKU w Wyszkowie);

  - punkty informacyjne jednostek wojskowych z woj. mazowieckiego.

 • Złe prognozy dla pogłowia trzody chlewnej

  Utrzymuje się tendencja spadkowa w pogłowiu świń – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

  W lipcu br. było ono o 14% mniejsze niż rok wcześniej. Jak podał w dniu 18.09.2012 r. GUS pogłowie według stanu na ostatni dzień lipca wynosiło 11,58 mln szt. Wprawdzie było ono minimalnie wyższe niż w marcu br., kiedy wynosiło 11,48 mln szt., jednakże można powiedzieć, że tendencja spadkowa pogłowia pogłębia się.

 • Hoduj świnie zgodnie z wymogami

  Od stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać pełny zakres zasady wzajemnej zgodności, obejmujący przestrzeganie dobrostanu z wierząt. Jego celem jest zapewnienie z wierzętom gospodarskim zdrowia i komfortu bytowania oraz z apobieganie zr anieniom i cierpieniu. Poniżej przedstawiamy wymogi w z akresie chowu trzody chlewnej.

  Więcej…

 • Granty dla Latarników

  Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy ukończą do 30 października 2012 r. dwudniowe szkolenie, potwierdzone certyfikatem, będą mogli wziąć udział w konkursie na lokalne plany działania w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans.

  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" ogłosiło konkurs na Lokalne plany działania Latarników Polski Cyfrowej w ramach projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS, realizowanego przez Stowarzyszenie oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 • Przedszkolna dopłata

  W przyszłorocznym budżecie państwa przewidziano 320 mln zł na dopłaty do przedszkoli. - To kropla w morzu potrzeb - komentuje Bronisław Mazurkiewicz, burmistrz Działdowa.

  - 320 mln zł z budżetu państwa na 2013 r. przeznaczonych będzie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - poinformowała minister edukacji Krystyna Szumilas po posiedzeniu rządu. W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na przyszły rok.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica