Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Odbiór I etapu rozbudowy samorządowego przedszkola w Winnicy

DSC 0021 tsW dniu 03.06.2015r. Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Górecki z Warszawy rozpoczęła prace przy „Rozbudowie Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Plac budowy zabezpieczony jest w związku z funkcjonowaniem istniejącej części przedszkola. Wykonano wykop pod piwnice budynku, zbrojenie płyty fundamentowej, ściany oraz strop żelbetowy.

Czytaj więcej...

Melioracje użytków rolnych - Szczerbaki

DSC 0320 tsWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów wydał decyzję o wykonaniu niezbędnych prac przy melioracji gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Odbiór drogi gminnej w miejscowości Powielin

20150917 102720 tsDnia 17 września 2015 roku nastąpił odbiór drogi gminnej w miejscowości Powielin na odcinku o długości 1815 mb. Droga została wyremontowana metodą poczwórnego utwardzania. Po zrealizowaniu projektu jezdnia ma szerokość 4 m. W celu poprawienia bezpieczeństwa zostały poprawione również pobocza. Na inwestycję, Gmina Winnica pozyskała kwotę 100 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Projekt zrealizowała firma Z.U.H. KOPTRANS za cenę 236.639,70 zł brutto.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin

DSC 0133W lipcu br. rozpoczęto roboty drogowe na drodze gminnej w miejscowości Powielin. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka, ul. Reutta 16 „B”, 06-400 Ciechanów, za cenę 236.639,70 zł brutto.

Czytaj więcej...

Budowa przystanku autobusowego

20150827 081215Z uwagi na brak przystanku autobusowego w miejscowości Błędostowo, na prośbę mieszkańców, Wójt Gminy Winnica zlecił pracownikom Zakładu Budżetowego w Winnicy Spółka z o.o. wykonanie przedmiotowego przystanku i ustawienie go we wskazanym miejscu.

Czytaj więcej...

Remont świetlic wiejskich

W miesiącu lipcu zakończono remont dwóch świetlic wiejskich na terenie Gminy Winnica, które sfinansowane zostały ze środków Funduszy Sołeckich. Wyremontowana została świetlica wiejska w Smogorzewie Włościańskim. Zakres prac obejmował m.in. położenie terakoty na podłodze, roboty malarskie, wykonanie tynków gipsowych na suficie, przegląd i uzupełnienie instalacji elektrycznej wewnątrz pomieszczeń, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz wymiana drzwi.

Czytaj więcej...

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola W dniu 03.06.2015r. Firma Pana Dariusza Góreckiego rozpoczęła prace przy „Rozbudowie Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie wykopu pod piwnice budynku. W trakcie tych prac wykopano i wywieziono ok. 1100 m3 gruntu wykonując wykop o głębokości ok 3 m.

Czytaj więcej...

Budowa chodnika wraz z parkingiem

Chodnik w ZbroszkachW miejscowości Zbroszki wykonano budowę chodnika wraz z parkingiem. Inwestycję wykonano ze środków funduszu sołeckiego wsi Zbroszki za kwotę 7 000 zł oraz środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Remont drogi wojewódzkiej

20140520 092941 tsInformuję, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przeprowadził przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 571 od km 42+938 do km 43+935. W dniu 31 marca 2015 roku wyłoniony został Wykonawca prac drogowych firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk.

Czytaj więcej...

Remont drogi do wsi Brodowo - Wity

23 marca 2015 r. wykonany został remont drogi do wsi Brodowo – Wity na odcinku 1,7 km.

W ramach tych prac nawieziono kilkadziesiąt ton kruszywa, uzupełniono ubytki i wyrównano nawierzchnię drogi.

Naprawa przepustu

W dniach 10-12 marca naprawiono przepust pod drogą gruntową w lesie pomiędzy Rębkowem a Gnatami – Szczerbakami. W ramach prac zostały zdemontowane połamane przepusty betonowe i wymienione na rury PCV o tej samej średnicy jednak mogące przenieść o wiele większy ciężar nacisku. Oczyszczony i poszerzony został wlot i wylot przy przepuście. Odnowiono również odcinki ok. 10-15m rowu po obu stronach przepustu w celu odprowadzenia wody, która przepływała przez drogę uszkadzając wierzchnią warstwę. Nawieziono ok. 10 ton kruszywa w celu uzupełnienia zaniżenia terenu przed przepustem i wzmocnienia korony drogi.

Naprawa drogi w miejscowości Górki – Baćki

Kolejnym odcinkiem drogi wyremontowanym w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano naprawę odcinka ok. 350 m drogi w miejscowości Górki – Baćki od przepustu za Sołtysem. Stan drogi uniemożliwiał poruszanie się nią samochodami osobowymi, nie wspominając o cięższym sprzęcie. Droga ta nie była remontowana od kilku lat i wymagała gruntownego remontu. W ramach tych prac trwających 3 dni nawieziono i ułożono ok. 2 ton kamienia i ok. 120 ton tłucznia.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica