Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Zmiany w Programie "Rodzina 500+"

Od dnia 1 lipca 2019r. Program „Rodzina 500+ ” objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać od dnia1 lipca 2019r online - poprzez stronę banku, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2019r. wnioski będzie można składać drogą tradycyjną - w urzędzie lub listownie pocztą. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, czyli także na pierwsze dziecko zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po dniu  30 września 2019r. świadczenie będzie przysługiwać począwszy od miesiąca złożenia wniosku. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku. Złożenie wniosku  we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku. Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie,z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza,  że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca br. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na które obecnie nie pobierają 500 plus, natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku. Istotną zmianą jest zniesienie kryterium dochodowego, co oznacza, że rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Druga ważna rzecz: od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Zlikwidowany został ponadto obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Od 1 lipca 2019r. wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia, którą organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego wnioskodawca będzie mógł odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w siedzibie ośrodka. W przypadku nowo narodzonego dziecka , rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Druki wniosków do wypełnienia będą wydawane po 20 lipca 2019r. Informujemy ponadto, że terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeni owy 2019-2020 oraz jednorazowe świadczenie „Dobry Start” nie uległy zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica