Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Program Erasmus + Akcja K2

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Projekt ZPO w Winnicy: DTGviaICT

 

W dniach 03-07 czerwca 2019r. w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy odbywała się kolejna mobilność uczniów i nauczycieli krajów partnerskich w ramach realizacji projektu Erasmus +, Digital Tourist Guide via ICT- Cyfrowy Przewodnik Turystyczny via ICT. W projekcie, oprócz szkoły w Polsce, biorą udział szkoły z Turcji, Włoch, Portugalii, Litwy i Niemiec. Głównym celem projektu jest promocja turystyki w krajach europejskich, które uczestniczą w projekcie. Projekt zawiera 5 mobilności uczniów. Pierwsza mobilność, która odbyła się w grudniu, 2018r. w Monchengladbach, w Niemczech, i brali w niej udział tylko nauczyciele, miała na celu detaliczne omówienie etapów i kryteriów realizacji projektu. W marcu 2019r. czworo uczniów i dwójka nauczycieli wyjechało do Anamur, w Turcji, gdzie uczniowie podzieleni na międzynarodowe grupy, rozpoczęli pracę nad realizacją projektu. Pracowali oni na platformie edukacyjnej Webnode, uczyli się jak robić dobre zdjęcia i je obrabiać. Zwiedzili także najciekawsze atrakcje turystyczne miasta Anamur i okolic, np. Anamurium, zamek Mamure oraz farmę bananów.

W Winnicy 23 uczniów i 13 nauczycieli z pięciu krajów europejskich pracowali nad stworzeniem muzeum 3D. Jest to jeden z elementów cyfrowego przewodnika turystycznego, który będzie zawierał także e-booka, mapy i filmy wideo. Trzy dni pracowaliśmy na warsztatach komputerowych używając narzędzi Web 2.0. Popołudnia spędzaliśmy na szukaniu materiałów do naszego przewodnika. Wszystkie ciekawe momenty i miejsca zostały uwiecznione. Z tysięcy zrobionych zdjęć wybraliśmy te najciekawsze i najlepsze aby znalazły się w naszym przewodniku. Pierwsze zdjęcia pokazują naszą piękną szkołę, którą zachwycali się goście. Następne nasz zabytkowy kościół. Proboszcz naszej parafii oprowadził nas po kościele a wójt gminy niezwykle ciepło przyjął w sali konferencyjnej. Poszliśmy także do naszego przedszkola gdzie najmłodsi dali piękny występ o tematyce patriotycznej. Goście zagraniczni wraz z uczniami z ZPO w Winnicy mogli się zapoznać z najciekawszymi miejscami w naszym rejonie. Odwiedziliśmy Pułtusk, gdzie zobaczyliśmy Bazylikę, wieżę, rynek, Dom Polonii oraz płynęliśmy gondolami. W Ciechanowie zachwycaliśmy się Zamkiem Książąt Mazowieckich a w Opinogórze rozległym parkiem i Muzeum Romantyzmu. Naszym gościom bardzo spodobała się nasza czysta stolica Warszawa, w której chodziliśmy po Łazienkach i Starym Mieście oraz wjechaliśmy na najwyższe piętro Pałacu Kultury. Dowiedzieliśmy się także więcej o naszej historii w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tradycje kulinarne i folklorystyczne naszego regionu poznaliśmy w restauracji w Gąsiorowie oraz w Kuźni Kurpiowskiej, w Pniewie. Integrowaliśmy się w Prusinowicach, w Szturmówce a oficjalną kolację i tańce mieliśmy w Starym Młynie, w Nasielsku. Zostaliśmy także zaproszeni przez ZPO w Obrytem na występ zespołu folklorystycznego i pyszną zupę ogórkową.

Rodziny goszczące zagranicznych uczniów bardzo się starały i pokazały jak wygląda polska gościnność, dlatego też trudno było się wszystkim rozstać na koniec mobilności. Rodzicom naszych uczniów składamy gorące podziękowania za wspaniałe przyjęcie gości.

Nasi uczniowie, jak dotąd, zyskali bardzo wiele dzięki uczestnictwu w projekcie europejskim. Pierwsza mobilność w Turcji oraz mobilność w Winnicy, sprzyjała rozwijaniu umiejętności językowych oraz innych kompetencji kluczowych, które są niezbędne aby osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym. Młodzież jest bardziej świadoma dziedzictwa kulturowego nie tylko swojego regionu ale i innych krajów, bardziej otwarta i tolerancyjna na odmienność kultur. Ponadto wiele osób nawiązało międzynarodowe bliskie kontakty z uczniami ze szkół partnerskich. Teraz przygotowujemy kolejne zadania projektowe i przygotowujemy się do kolejnej mobilności we wrześniu 2019r. w Porto, w Portugalii.

 

Koordynatorki projektu: Jolanta Grabarek i Krystyna Roze

 

Program Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej Akcja K1

Projekt ZPO w Winnicy „ Okno na Europę”

 

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy po raz pierwszy wzięła udział w projekcie Erasmus +Akcja K1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt „Okno na Europę” ma za zadanie podniesienie kompetencji językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej, wdrożenie projektów eTwinning, rozwinięcie współpracy międzynarodowej, wdrożenie innowacji dydaktycznych oraz promowanie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. Udział nauczycieli w projekcie wpłynie na podniesienie jakości nauczania w naszej szkole oraz wzmocnieniu poczucia europejskiego obywatelstwa uczniów i nauczycieli.

W tym roku szkolnym ośmiu nauczycieli różnych przedmiotów bierze udział w kursach językowych i metodycznych. We wrześniu nauczycielka zajęć komputerowych i nauczycielka wychowania fizycznego wzięły udział w kursie języka angielskiego w Londynie. W październiku nauczycielka języka angielskiego uczestniczyła w warsztatach metodycznych we Florencji. Dzięki tym mobilnościom nauczyciele udoskonalili swoje umiejętności językowe aby bardziej efektywnie pracować ze swoimi uczniami. Nauczycielka języka angielskiego podczas szkolenia „ Kreatywna klasa” poznała najnowsze metody i techniki uczenia języka obcego oraz trendy technologii informacyjnej wykorzystywane w szkołach europejskich, które wdraża na swoich lekcjach. Oprócz wiedzy teoretycznej, mobilności również umożliwiły nauczycielom poznanie realiów życia w Wielkiej Brytanii i we Włoszech oraz kultury i dziedzictwa narodowego poprzez obcowanie z mieszkańcami i ciekawa ofertą kulturalną zapewnioną przez szkoły językowe. W maju 2019r. dwie nauczycielki języka polskiego i matematyki doskonaliły swoje umiejętności językowe w St. Julians, na Malcie. Spędziły one dwa tygodnie na kursie języka angielskiego w międzynarodowym środowisku z całego świata. Kurs był bardzo interesujący i na wysokim poziomie, także panie znacznie podniosły swoje kompetencje językowe i są zmotywowane do kontynuacji nauki. Swoje umiejętności wykorzystają w pracy z uczniami, m.in. stosując metodę CLIL -zintegrowanej nauki języka i przedmiotu.

Szkolenia metodyczne i językowe były niewątpliwie ogromną pomocą w pracy nauczycieli, którzy stale szukają ciekawych inspiracji do dalszego rozwoju zawodowego. Dzięki mobilnościom nauczyciele nawiązali i utrzymują kontakt z uczestnikami kursów nie tylko z Europy. Nauczyciele rozpoczęli realizację 4 projektów poprzez platformę Etwinning (w tym z nauczycielami z kursu), zorganizowali konkurs dotyczący wiedzy o Włoszech i Londynie, wdrażają innowacje dydaktyczne dotyczące użycia języka angielskiego na lekcjach informatyki i wychowania fizycznego-CLIL. W ramach projektu etwinning „Christmas singing and cooking”zorganizowali kiermasz świąteczny, z którego dochód 600 zl przeznaczony został na akcję Unicef : Pomoc dzieciom w Somalii. Po szczegóły dotyczące projektu w ramach Erasmus +„ Okno na Europę” zapraszamy na stronę Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.

 

Koordynator projektu: Jolanta Grabarek

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica