Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Przez krew i blizny do wolnej Ojczyzny

20180504 104848

Rok 2018 jest dla nas Polaków czasem szczególnym. Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie.

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie,   4 maja 2018r. również aktywnie włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach obchodów przygotowano część artystyczną pt. „Przez krew i blizny do wolnej Ojczyzny”, w trakcie której przybliżono najważniejsze wydarzenia z historii kraju ojczystego oraz przywołano dokonania i postawy bohaterów walczących o wolność, bez walki i ofiarności których nie byłoby dzisiaj niepodległej Ojczyzny. Zaprezentowano również pieśni patriotyczne, taniec flagi oraz powstałe specjalnie na tę okoliczność wiersze „Wolność” i „Niepodległa” autorstwa ks. Jarosława Bukowskiego. Do występujących dołączył również p. Tadeusz Gill, który wyrecytował dwa wiersze o Ojczyźnie.

Chociaż Polski nie było na mapie, Polacy raz po raz czynili wysiłki, by odzyskać wolność. Za niepodległość i wolność naszej Ojczyzny oddali życie najlepsi jej synowie. Pozostały po nich groby, wygnanie i tęsknota za Tą, co nie zginęła. Upamiętniając bohaterstwo walczących, zaproszeni goście i cała społeczność uczniowska przeszła w marszu na pobliski cmentarz by pomodlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicz na symbolicznej mogile „Poległym za Ojczyznę”. Po powrocie uczestników marszu do szkoły, nastąpił uroczysty moment zasadzenia pamiątkowego dębu „W hołdzie dla Niepodległej” wraz z kapsułą, w której umieszczono list upamiętniający tę chwilę wraz z podpisami osób zaproszonych na uroczystość. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Dyrektor szkoły p. Halina Smogorzewska, która powiedziała min. Niech dąb posadzony w hołdzie dla Niepodległej będzie pamiątką jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę a także wdzięcznością za bezcenny dar wolnej, niepodległej Ojczyzny. Niech przyszłym pokoleniom daje świadectwo naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości. Pamiętajmy, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień. Wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach i rocznicach.   Dąb to symbol siły i wieczności, będzie rósł przez długie lata i przypominał przyszłym pokoleniom o trudnej, pokrytej krwią i bliznami historii naszej Ojczyzny. Czujemy się zobowiązani do skutecznej pracy wychowawczej i wpajania na co dzień w serca naszych uczniów ducha patriotyzmu.

Na okoliczność obchodów przygotowano również tort jubileuszowy.

W uroczystości uczestniczyli:

Sekretarz Gminy Winnica p. Jadwiga Pydynowska

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy p. Andrzej Zaręba

Proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Smogorzewie ks. Jarosław Bukowski

Dzielnicowy Gminy Winnica aspirant sztabowy Paweł Popielarski

Starszy sierżant Joanna Bronowska

Sołtys miejscowości Błędostowo p. Sławomir Księżyk

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców p. Marlena Taperek

Reprezentanci przedstawicieli propagujących idee niepodległościowe p. Tadeusz Gill,

p. Stanisław Iwiński, p. Tadeusz Jasiński

Poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej i Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

Zuchenki i Harcerze

Rodzice, Pracownicy szkoły, Uczniowie

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica